En yeni en iyi kitaplar burada!
Kitapları Beğendiniz mi?

Yeni kitaplardan haberdar olmak ve ücretsiz pdf kitap kazanmak için e-posta listemize şimdi abone olun!

Invalid email address
Spam yok. Haftada 1 e-posta. En iyi kitaplar. Ücretsiz pdf kitaplar. İstediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. 

Bu Kitabı Türkçe Arama Motoru ararım ile arayın!

İdareci Medrese Münasebetleri
Özlem Coşkun
Gece Akademi

Bu çalışmada, Türkiye Selçuklu Devleti’nde ve Beylikler Döne-minde idareci-medrese münasebetleri incelenmiştir. Türklerin İs-lamiyet’i kabulü, Türk ve Dünya Siyasî Tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Hem düşünce hayatında hem de siyasal, ekonomik ve toplumsal yapıdaki zihinsel değişmelerin yaşanmasında, İslami-yet’in önemli bir etkiye sahip olduğu aşikârdır. Bu zihinsel değişmenin özünde ise din-töre-devlet üçlemesinin, Batı’da var olanın aksine, “İs-lam saltanatı” çatısı altında kaynaştığı ortadadır. Bu çalışmanın amacı da, tarihsel realitelere kaynaklık ederek günümüze ulaşan bilgi, belge ve eserler ışığında, İslam’ın, Türk devlet geleneği üzerine etkisi, Türki-ye Selçuklu Devleti’nde idarecilerinin medreselerle münasebetleri ve bu bağlamda bilim ve eğitimin devlet politikalarındaki yeri ve önemi gibi problemleri değerlendirmektir. Bu incelemede Türkiye Selçuklu Devleti’nin, Büyük Selçuklu veziri Nizmülmülk’ün siyasî ve eğitim algısıyla temellerini attığı medresel-erin, mirasçısı olduğu görülmüştür. Devleti’nin siyasî yapılanmasını inşa eden söylemlerin ise İslamiyet, Sünnî akideler ve Orta Asya Türk Devlet geleneğinin temel karakterleri çerçevesinde şekillendiği ve bu söylemlerin devletin bekasına ve istikbaline hizmet eden hakikat-ler olduğu tespit edilmiştir. İdeolojinin ve devletin hakikat yaratma amaçlarında idarecilerle medreseler arasındaki ilişkinin, devletin bekasını ve geleceğini tesis etmede büyük bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Aynı zamanda devletin eğitim kurumları olan medre-selerde, ilmî ve felsefî bakış tarzının da tamamen İslam dini ile çeliş-meden oluşturulduğu anlaşılmıştır.Bu bağlamda güçlü bir devlet için eğitimin ve bilimin desteklenmesinin ne derece önem arz ettiği, Türkiye Selçuklu Devleti örneğin-den hareketle ortaya konulmaya çalışılmıştır.

» İdareci Medrese Münasebetleri Kitap Özeti ve Kısa Açıklaması


İdareci Medrese Münasebetleri


Yazarı Sizekitap’da Ara
Yazarı Twitter’da Ara
Kitabı Twitter’da Ara
Yazarı Facebook’ta Ara
Kitabı Facebook’ta Ara

Listeme Ekle()
İlginizi çekebilir:  Marie Curie - Bilimin Devleri

No account yet? Register

» İdareci Medrese Münasebetleri Kitabını Beğendiyseniz
» İdareci Medrese Münasebetleri Kitabı için Yorum, İnceleme veya Alıntı Paylaşmak ister misiniz?