Eski Yakındoğu Tarihi MÖ 3000-323
Oylayın!

Eski Yakındoğu Tarihi MÖ 3000-323
Marc Van De Mieroop
Homer Kitabevi

Elinizdeki kitap sıra dışı şekilde çok kültürlü eski Yakındoğu uygarlıklarının açık ve kısa bir tarihini
sunmaktadır. MÖ 3000 civarında yazının ortaya çıkışıyla başlayan anlatı, Mezopotamya’daki
ilk şehirlerin kökenlerinden Babil ve Hitit krallıklarının yükselişine, oradan Asur ve Pers
imparatorluklarına uzanır; Büyük İskender’in fetihleriyle eski Yakındoğu’yu dönüştürmesiyle sona
erer.

En son keşifleri ve bilgileri içeren kitap, hem siyasi ve askeri olaylara dair bir kesit hem de eski
Yakındoğu kültürleri ve toplumlarına genel bir bakış sunar.

Çok sayıda haritayla görselin eşlik ettiği net ve anlaşılabilir metin Yakındoğu kaynaklarından seçme çeviriler de içerir. Her bir bölüm tarihi bir kaynak olarak İncil’in kullanımı, Gılgamış destanı ve Asur kralı yıllıkları gibi anahtar bir araştırma sorusu veya kutusuna sahiptir.

Kitap dünya tarihinin bu önemli dönemiyle ilgilenen herkes için temel bir kaynaktır.

Yazarı Sizekitap’da Ara
Yazarı Twitter’da Ara
Kitabı Twitter’da Ara
Yazarı Facebook’ta Ara
Kitabı Facebook’ta Ara