Ayntablı Hafız Divan
Oylayın!

Ayntablı Hafız Divan
R. Derya Özkara
Grafiker Yayınları

Ayntablı Hafız Abdü’l-Mecid-zade 17. Yüzyıl sonlarına doğru Antep’te yaşamış bir şair olup doğum ve ölüm tarihi belli değildir. Küçük yaşta eğitim hayatına başlayan Abdü’l-Mecid-zade, “hafız” lakabını gerçekten Kur’an’ı hıfz ettiği için alır. Edebî ve dinî ilimlerde derinleşen Hafız Arapça ve Farsça’yı iyi derecede bilmektedir. Dîvânının yanında, Nazm-ı Feraid adlı Arapça-Türkçe manzum bir sözlüğü de vardır.

Yazarı Sizekitap’da Ara
Yazarı Twitter’da Ara
Kitabı Twitter’da Ara
Yazarı Facebook’ta Ara
Kitabı Facebook’ta Ara