Kur’an’ın İki Fıkhi Okunuşu
Oylayın!

Kur’an’ın İki Fıkhi Okunuşu
Necmettin Çalışkan
Ankara Okulu Yayınları

Bu araştırmada Kur’an’ın ve hadislerin beraberce ele alındığı, ana kaynaklarından bütüncül bir yaklaşımla istifade etmenin otantikliği sayesinde, dinin murad-ı ilahiye en uygun bir şekilde yorumlanma imkanı bulduğu ilk dönem eserlerin yöntem arayışı konu edinilmiştir. Büyük ve değerli bir mirası temsil eden bu metodoloji, Tahavî’nin, ahkam hadislerini topladığı ve birçok ayet tefsirini de ihtiva eden Şerhu Meani’l Asar adlı eseri ile ahkâm tefsiri alanında telif ettiği Ahkamü’l-Kur’an adlı tefsiri özelinde mukayeseli bir çalışmayla ortaya konulmaya gayret edilmiştir.

Kur’an’ın İki Fıkhi Okunuşu Kitabının Necmettin Çalışkan adlı yazarını Sizekitap’da Ara
Kur’an’ın İki Fıkhi Okunuşu Kitabı Yazarı Necmettin Çalışkan için Twitter’da Arama Yap
Kur’an’ın İki Fıkhi Okunuşu Kitabı için Twitter’da Arama Yap
Kur’an’ın İki Fıkhi Okunuşu Kitabı Yazarı Necmettin Çalışkan için Facebook’ta Arama Yap
Kur’an’ın İki Fıkhi Okunuşu Kitabı için Facebook’ta Arama Yap
Ankara Okulu Yayınları için Facebook’ta Arama Yap
Ankara Okulu Yayınları için Twitter’da Arama Yap