İslam Hukukunda Kürtaj
Oylayın!

İslam Hukukunda Kürtaj
Hafsa Kesgin
Kitabi Yayınevi

Bu kitap arkadaş-akran gruplarından dışlanmayı okul sosyal hizmeti bağlamında ele almaktadır. Okullar öğrencilere sadece teorik bilgiler kazandırmamakta aynı zamanda öğrencilerin sosyal ilişkiler kurmasını sağlamaktadır. Arkadaş ilişkileri bireyin sosyalleşme sürecinde önemli görevler üstlenmektedir. Arkadaş-akran gruplarından dışlanma hem bir neden hem de bir sonuç olarak okul ortamında sık karşılaşılan karmaşıkbir problemdir. Akran dışlanması çok farklı nedenlerle farklı sonuçlarıdoğurmaktadır. Okul sosyal çalışmacıları ekolojik teorik bakış açısından hareketle dışlanan öğrencilerin lehine okul ortamında müdahalelerde bulunacak mesleki görevlilerdir. Sakarya liselerinde yürütülen bu çalışmada 1530 öğrenciden veri toplanmış, elde edilen veriler sosyal ağ analizi ve ekolojik teorik bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sürecinden elde edilen bulgulardan hareket ederek okul sosyal hizmeti modeli önerisi sunulmuştur. Bu kitap okul ortamında dışlanma ve okul sosyal hizmeti ile ilgili daha sonra yapılacak çalışmalar için referans niteliği taşımaktadır.

Yazarı Sizekitap’da Ara
Yazarı Twitter’da Ara
Kitabı Twitter’da Ara
Yazarı Facebook’ta Ara
Kitabı Facebook’ta Ara