Horasan – Maveraünnehir’de İsmaililik
Oylayın!

Horasan – Maveraünnehir’de İsmaililik
Ali Avcu
Marmara Akademi Yayınları

Horasan – Maveraünnehir’de İsmaililik Kitabı Hakkında Kısa Kısa

Horasan – Maveraünnehir’de İsmaililik kitabı, yazar Ali Avcu tarafından kaleme alınmıştır. 2018 tarihli eser Marmara Akademi Yayınları tarafından yayımlanmıştır.  Bu edebi eseri sizlere tanıtıyoruz.

Horasan – Maveraünnehir’de İsmaililik Kitabı Tanıtım Yazısı

İsmailîlik konusu ülkemizde son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Ancak bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar henüz arzu edilen keyfiyet ve kemiyette değildir. Bu çalışmada, Türk İslam anlayışı açısından son derece önemli olan Horasan ve Maveraünnehir bölgelerindeki İsmailîliğin ortaya çıkış ve gelişim süreci aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede İsmailîler’in diğer mezhebî gelenekler ve Türklerle olan ilişkilerine de, araştırmanın sınırları çerçevesinde yer verilmiştir. Horasan-Maveraünnehir’deki İsmailîler’in tarihlerinin doğru bir şekilde bilinmesi, Bâtınîlik-Alevîlik, Bâtınîlik-Tasavvuf ilişkisi ve benzeri bazı konularda daha bilimsel ve sağlıklı yaklaşımların geliştirilmesi açısından faydalı olacaktır. Bu çalışma, bu konulara cevap bulmaktan ziyade, bu alanlarda yapılacak daha derinlikli çalışmalara arka plan oluşturmayı hedeflemektedir.

Horasan – Maveraünnehir’de İsmaililik Kitabının Ali Avcu adlı yazarını Sizekitap’da Ara
Horasan – Maveraünnehir’de İsmaililik Kitabı Yazarı Ali Avcu için Twitter’da Arama Yap
Horasan – Maveraünnehir’de İsmaililik Kitabı için Twitter’da Arama Yap
Horasan – Maveraünnehir’de İsmaililik Kitabı Yazarı Ali Avcu için Facebook’ta Arama Yap
Horasan – Maveraünnehir’de İsmaililik Kitabı için Facebook’ta Arama Yap
Marmara Akademi Yayınları için Facebook’ta Arama Yap
Marmara Akademi Yayınları için Twitter’da Arama Yap