Belağat Tarihi
Nusrettin Bolelli
Rağbet Yayınları

Bu kitap Belagat Tarihi ile ilgili konuları ele alan en detaylı eserlerden birisidir.

Belağat ilmini öğrenen kimse, hem Kur’an-ı Kerimi hem hadis-i şerifleri anlar. Hatta müfessirlerin bilmesi gereken ilimlerin başında belâğat ilmi gelmektedir.Ayrıca Arapçadaki edebi sanatları öğrenmek için belağat ilmini öğrenmek gerekir.Bu eserin en önemli özellikleri şunlardır:Arap Edebiyatında Edebî sanatlardan bahseden kitaplar tanıtılmıştır.Belağat ilminden bahseden bazı Tefsirler tanıtılmıştır.

Google Play
Google Play

Eserin giriş kısmında belağat ilminin tarihçesinden. Telif edilen önemli eserlerden ve müelliflerinden bahsedilmiştir.Klasik tasnife, özellikle de Kazvini’ye ait Telhisü’l-Miftahın tasnifine bağlı kalarak bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar tanıtılmıştır.Belağat ilminin üç ayrı konusu olan Me’anî, Beyan ve Bedî’ ilimleriyle ilgili yüzlerce Arapça, Farsça, Osmanlıca ve Türkçe eserler tanıtılmış. Eserlerin muhtevası hakkında bilgi verilmiştir.


Yazarı Sizekitap’da Ara
Yazarı Twitter’da Ara
Kitabı Twitter’da Ara
Yazarı Facebook’ta Ara
Kitabı Facebook’ta Ara


Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın!
Bu kitabı kitap listenize ekleyin!
Listeme Ekle(0)