Akaid Meseleleri Üzerine Notlar
Oylayın!

Akaid Meseleleri Üzerine Notlar
Abdullah Samed Afaracı
Nuhbe Yayınevi

Selef-Halef Ayrılığında Akaid Meseleleri Üzerine Notlar

“Şüphesiz ki Allah’ın varlığının, zatının ve sıfatlarının taalluk ettiği akâid meseleleri, İslam dininin en önemli konusudur. İslamî ilimlerin en şereflisi tevhid ilmi olduğu gibi, cihat mertebelerinin en üstünü de tevhidi difa etmek, onu şirk ve bidat şaibelerinden korumaktır…”

Bu eserde:

  • İbn Teymiyye’ye atılan bazı iftiralar ela alınarak meseleye giriş yapılmış ve sıfatlar bahsinde varit olan bazı hadislere değinilmiştir.
  • Yüzlerce Ehlisünnet imamına tan etmesiyle bilinen ve fikirleri ülkemizde her geçen gün yayılan M. Zahid el-Kevseri kimdir ve alimler tarafından tenkit edilen yönleri nelerdir, bunlara değinilmiştir. 
  • el-Hatib el-Bağadi ve İbn Hacer el-Askalani gibi ırzlarına kadar dil uzatılan alimlerin ve 400’den fazla icmaya muhalefet ettiği söylenerek şanına leke sürülen İmam eş-Şafii’nin savunması yapılmıştır.
  • Ebu Hanîfe, Malik ve eş-Şafii gibi imamların sahihleyip kabul ile telakki ettikleri Cariye hadisi ele alınmış ve haberî sıfatlar hakkında bazı noktalara temas edilmiştir. 
  • İmam Ahmed’in “er-Reddu alal-Cehmiyye” kitabı ve el-Eşarî’nin “el-İbane” isimli eserlerine değinilerek bunlar üzerinde oluşturulan şüphelere cevaplar verilmiştir.
  • İmam Ebu Hanîfe hakkında ortaya atılan iddialar zikredilip, onun Cehmî olması yönündeki sözler reddedilmiş ve bunların tarihi arka planına değinilmiştir.

Akaid Meseleleri Üzerine Notlar Kitabının Abdullah Samed Afaracı adlı yazarını Sizekitap’da Ara
Akaid Meseleleri Üzerine Notlar Kitabı Yazarı Abdullah Samed Afaracı için Twitter’da Arama Yap
Akaid Meseleleri Üzerine Notlar Kitabı için Twitter’da Arama Yap
Akaid Meseleleri Üzerine Notlar Kitabı Yazarı Abdullah Samed Afaracı için Facebook’ta Arama Yap
Akaid Meseleleri Üzerine Notlar Kitabı için Facebook’ta Arama Yap
Nuhbe Yayınevi için Facebook’ta Arama Yap
Nuhbe Yayınevi için Twitter’da Arama Yap

Facebook Sayfamızı Beğenin!