21. Yüzyıl Sular Nereye Akıyor?

21. Yüzyıl Sular Nereye Akıyor? Gürer Yayınları 21. yüzyılda gerçeklerle yüzleşmemiz gerekliydi, hatta çok geç bile kalmıştık. Hatanın neresinden dönersek kardır, anlayışı içerisinde neydi bu yüzyıla kadar taşıdığımız ve halen devam ettirdiğimiz yanlış uygulamalar? Şurası unutulmamalıdır ki gerçekler, insanı, insan karşısında hür kılar. Aksi halde yanlış hayatı doğru yaşama gayreti Devamı…

19. Yüzyıl Doğu Süryanilerinde Sosyal ve Ticari Hayat

19. Yüzyıl Doğu Süryanilerinde Sosyal ve Ticari Hayat Murat Gökhan Dalyan Kitabevi Yayınları Nasturi, ilk Hıristiyanlık tartışmalarından sonra ortaya çıkan mezhebe inanan halka verilen isimdir. Nasturiler ilkçağ dönemlerinden itibaren Sasani-Bizans çekişmelerinin ortalarında bulundukları için her iki devletten de zaman zaman tolerans gördüler. Ancak aynı mezhebe ve dine mensup olmadıkları için Devamı…

İÖ 6. Yüzyıldan 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri

İÖ 6. Yüzyıldan 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri Sevgi Aktüre Tarih Vakfı Yurt Yayınları Bu kitap Sevgi Aktüre’nin Anadolu kent ve kentleşme tarihini bir zaman dizin içinde ele aldığı ”Tarih İçinde Anadolu Kent”i üçlemesinin son kitabıdır. Üçlemenin ilk iki kitabı Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri (1994) ve Devamı…

21. Yüzyıl İçin 21 Ders

21. Yüzyıl İçin 21 Ders (Ciltli) Ciltli Yuval Noah Harari Kolektif Kitap 21. yüzyılın en çok ses getiren düşünürlerinden Yuval Noah Harari, ilk kitabı Sapiens’te insanın nasıl önemsiz bir hayvandan dünyanın efendisine dönüştüğünü, ikinci kitabı Homo Deus’ta çarpıcı öngörüleriyle insanlığın ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu ele almıştı. İngiltere ve Devamı…

19. Yüzyıl Tarsus Kentinin Gündelik Yaşamında Gayrimüslimler

19. Yüzyıl Tarsus Kentinin Gündelik Yaşamında Gayrimüslimler İbrahim Halil Aytar Libra Yayınları 19. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli dönüşümlerin yaşandığı bir yüzyıldır. Gerek içsel ve gerekse dışsal faktörlerden dolayı Osmanlı toplumunun sosyal ve ekonomik yaşamında birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan bu gelişmeler, tüm imparatorluğu etkilediği gibi, Tarsus’ta yaşayan insanları da Devamı…

17. Yüzyıl İstanbul’unda Lonca Dinamikleri

17. Yüzyıl İstanbul’unda Lonca Dinamikleri Eunjeong Yi İş Bankası Kültür Yayınları Osmanlı İmparatorluğu’nda şehzadelerin doğum ve sünnet törenleriyle, padişah kızlarının düğünlerinde büyük şenlikler (sûr) düzenlenir, bunların en önemli parçalarından birini de esnaf alayları oluştururdu. Osmanlı geleneğinde bu şenlikleri yansıtan “sûrnâmeler” içindeki en renkli sayfalar da kuşkusuz İstanbul loncalarının geçit alaylarının Devamı…

18. Yüzyıl Osmanlı’da Savaş Esirleri

18. Yüzyıl Osmanlı’da Savaş Esirleri Fatma Sel Turhan Vadi Yayınları Osmanlı’da savaş esirleri, sadece savaş alanında esir edilen askerleri kapsamıyor, bölgeden esir alınan kadın, erkek ve çocuklarla Osmanlı’daki köle nüfusunun önemli bir yekûnunu oluşturuyordu. Kimlerdi bu esirler, nasıl tutsak ediliyorlardı? Osmanlı coğrafyasına nasıl dağılıyor, kimlerin elinde bulunuyorlardı? Esaret sırasında neler Devamı…

Osmanlı Devletinin 19. Yüzyıl Körfez Politikası

Osmanlı Devletinin 19. Yüzyıl Körfez Politikası Muzaffer Kural İraniyat Yayınları 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için her alanda problemlerin yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Bu dönem boyunca, Osmanlı Devleti bir yandan diğer devletlerin Körfeze yönelik faaliyetlerini engellemeye çalışırken diğer taraftan da yerel aktörlerle baş etmek zorunda kalmıştır. İngiltere başta olmak üzere bütün Devamı…

Yüzyıl 2 – Yeşil Adam

Yüzyıl 2 – Yeşil Adam Ayşe Acar Siyah Kitap Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi’nin ilk kitabı olan ‘Bay Binet’te üç bölgeye ayrılmış bir dünya yaratmıştı. Evrensel Anayasa’yla yönetilen bu dünyada, Doğal İnsanlar, Yapay Zekalar ve Robotlar yaşıyordu. Türler arasında gözle görünür hiçbir sorun yoktu ve sistem tıkır tıkır işliyordu… Gri Salon’a Devamı…