İşletmelerde Yetenek Yönetimi

İşletmelerde Yetenek Yönetimi Hüseyin Boz Akademisyen Kitabevi Ülkemizde yetenek yönetimi konusunun anlaşılabilmesine ve işletmelerde yeteneği yönetme anlayışının yerleşmesine bir katkı sunmayı amaçlayan bu çalışma öncelikle yetenek, yetenek yönetimi ve yetenekli işgören kavramlarının açıklanmasına odaklanmıştır. Eserde bu bölümü takiben sırasıyla, yetenek yönetiminin önemi ve işletmeler açısından olası yararları, yetenek yönetiminin ortaya Devamı…

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Selahattin Kanten Nobel Akademik Yayıncılık “İş sağlığı ve güvenliği” ya da alan yazındaki önceki yaygın kullanımı ile “iş güvenliği ve işgören sağlığı” disiplini, işgücünün çalışma ortamındaki risklerden/tehlikelerden korunmasına ilişkin politika ve uygulamalardan oluşmaktadır. Klasik bir yaklaşımla ifade etmek gerekirse, işgücünün çalışma ortamında fiziksel ve ruhsal Devamı…

Uluslararası Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Hüsamettin Tos Nobel Bilimsel Eserler  Bugün, yerküre hızlı bir değişim sürecinden geçmektedir. II. Dünya Savaşı ardından oluşan iki kutuplu uluslararası yapı çökmüş ve yeni bir uluslararası düzenin oluşturulması yönünde eğilimler başlamıştır. Bu eğilimler arasında en belirginlerinden birisi küreselleşme-bütünleşme veya ”tek dünya sistemi” oluşturma şeklinde nitelendirilen Devamı…

İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Yönetimi Örgütsel Değişim ve Liderlik

İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Yönetimi Örgütsel Değişim ve Liderlik Cengiz Ağ Akademisyen Kitabevi Bu kitap işletmelerde bilişim teknolojileri yönetimini, örgütsel değişim sürecini ve liderlik teorileri içerisinde değişime odaklı dönüşümsel liderlik kuramını ele almaktadır. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Bu bağlamda birinci bölümde, bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramlar ve tanımlar incelenerek, bilişim teknolojileri yeteneği Devamı…

Süreç Yönetimi İle Lojistik ve Ötesi

Süreç Yönetimi İle Lojistik ve Ötesi Haluk R. Cezayirlioğlu Der Yayınları Küreselleşen dünya ekonomisinde, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Operasyonlar’ın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu alandaki çalışmaların, beklenilen stratejik sonuçları üretebilmesi için; bütünsellik kavramının, değer zincirlerinin tam merkezine oturması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, elinizdeki kitap, bütünselliği ana tema yaparken; Devamı…

Engellilere Yönelik Kamu Hizmetlerinin Yönetimi ve Sunumu: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Engellilere Yönelik Kamu Hizmetlerinin Yönetimi ve Sunumu: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme Yaşar Tınar Hiperlink Yayınları Bu çalışmanın esas amacı, engellilere yönelik hizmetlerin ve sunumunun kimler aracılığı ile veya hangi kurum tarafından verilmesinin daha uygun olacağının belirlenmesi olacaktır. Bu doğrultuda Fransa, Avusturya, İngiltere ve Türkiye’deki engellilere yönelik hizmetler ve bu hizmetlerin boyutu Devamı…

Nesnelerin İnterneti Dünyasında Müşteri İlişkileri Yönetimi

Nesnelerin İnterneti Dünyasında Müşteri İlişkileri Yönetimi Adnan Veysel Ertemel Kriter Yayınları İnternet ve mobil iletişim devriminin ardından gelmekte olan bilişimin fiziksel dünyaya fark edilemeyecek ölçüde nüfus ettiği bir yaygın bilişim evresi pazarlama disiplininde iş yapma şekillerini köklü olarak değiştirmeye adaydır. Yaygın bilişim kapsamında geliştirilen ortam duyarlı mobil pazarlama uygulamaları, müşteri Devamı…

Stok Yönetimi

Stok Yönetimi Orhan Küçük Seçkin Yayıncılık – Ders Kitapları Kitap, uzun yıllar üniversitelerde “Stok, Stok Yönetimi, Stok Kontrolü” derslerini anlatan, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda “Stok Yönetimi, Stok ve Depo Yöneticiliği” gibi konularda eğitimler veren yazarın notlarından, ders anlatımı / eğitim esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Devamı…