Orman Yangınları Olay Yeri İncleme ve Kriminal Yaklaşım

Orman Yangınları Olay Yeri İncleme ve Kriminal Yaklaşım A. Başar Kavcin İkinci Adam Yayınları Orman ve kırsal alan yangınları araştırmalarında en temel konu, çoğunlukla geniş alanda meydana gelen yangının başlangıç yerinin doğru olarak tespit edilmesidir. Başlangıç yerinin tespit edilmesiyle birlikte yapılan inceleme sonucu yangının nedeni, başlamasına neden olan ateşleme dizisi Devamı…

Türkiye’de Kayıp ve Kaçırılan Çocuklar Sorununa Bütüncül Yaklaşım

Türkiye’de Kayıp ve Kaçırılan Çocuklar Sorununa Bütüncül Yaklaşım M. Burak Gönültaş Nobel Akademik Yayıncılık Kayıp ve kaçırılan çocuklar, üzerinde önemle durulması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır Elinizdeki bu çalışma da bu fenomeni pek çok açıdan ele almaya çalışmış ve bu sorunun çözümüne yönelik bütüncül bir yaklaşımı ortaya koymak istemiştir. Devamı…

Simülasyon Yaklaşım – Riskli Bir Yatırım Projesi Olarak Gemi Yatırımlarının Finansal Değerlendirilmesi

Simülasyon Yaklaşım – Riskli Bir Yatırım Projesi Olarak Gemi Yatırımlarının Finansal Değerlendirilmesi Umut Tolga Gümüş Hiperlink Yayınları Bir ülke düşünün üç tarafı denizlerle çevrili… Türkiye bu coğrafi avantajını tam olarak kullanabilmiş değil. Deniz taşımacılığı filomuza baktığımızda, tonaj olarak küçük ve yaş olarak ta genç olmayan bir filoya sahibiz. Adam Smith Devamı…

Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar: Tarih, Yaklaşım ve Uygulama

Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar: Tarih, Yaklaşım ve Uygulama Faruk Taşçı Kaknüs Yayınları Sosyal politika, dar ve geniş anlamlara sahiptir. Sosyal politikanın dar anlamı, sadece çalışma hayatına dönüktür; geniş anlamıyla sosyal politika ise çalışma hayatı dışındaki tüm sosyal soru(n)ları gündemine almaktadır. Tüm sosyal soru(n)lar içinde dezavantajlı gruplar ve meseleleri de bulunmaktadır; Devamı…

Modern Merkez Bankacılığı (Post Keynesyen Bir Yaklaşım)

Modern Merkez Bankacılığı (Post Keynesyen Bir Yaklaşım) Aylin Abuk Duygulu İmaj Yayıncılık Merkez bankacılığı, merkez bankalarının belli tarihsel dönemlere ve iktisadî koşullara denk gelen politika yürütme biçimlerine ait geniş bir kavram olarak ele alınabilir. Bu bağlamda günümüz merkez bankacılığını, tarihsel olarak 1970’ler sonrasına denk gelen modern merkez bankacılığı olarak adlandırmak Devamı…

Küresel Eşitsizlik: Küreselleşme Çağı İçin Yeni Bir Yaklaşım

Küresel Eşitsizlik: Küreselleşme Çağı İçin Yeni Bir Yaklaşım Branko Milanovic Efil Yayınevi Eşitsizlik üzerine dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Branko Milanovic, küresel düzeyde eşitsizliği belirleyen dinamiklere ilişkin cesur bir yorum getirmektedir. Çok geniş kapsamlı bir veri setine ve keskin analizlere dayanan çalışmasında, gerek ülkelerin içinde gerekse ülkeler arasında eşitsizliği azaltan ve Devamı…

John B. Rawls – Eleştirel Bir Yaklaşım

John B. Rawls – Eleştirel Bir Yaklaşım 20. Yüzyılda, Bir Adalet Teorisi adlı eseriyle çağdaş siyaset felsefesine yön veren John B. Rawls teorisini; başlangıç durumu, cehalet perdesi, adaletin iki ilkesinin seçimi ve bunların uygulanması konularıyla detaylandırır. Adalet, özgürlük ve eşitlik kavramlarını fark ilkesi aracılığıyla bir ‘hakkaniyet olarak adalet’ çerçevesinde yapılandırması Devamı…