Uluslararası İlişkilere Giriş

Uluslararası İlişkilere Giriş Tayyar Arı Alfa Aktüel Yayınları Uluslararası ilişkiler, günümüzde hepimizin günlük hayatını doğrudan etkileyen ve zamanımızın önemli bir kısmını kendisiyle meşgul eden bir alan haline gelmiştir. Nerdeyse bir günde izlediğimiz veya dinlediğimiz haberlerin üçte ikisi dış politika veya dünya sorunlarıyla ilgili. Bunların bazıları, Türkiye ile bir komşu ülke Devamı…

Yerelden Küresele Uluslararası İlişkilerde Güncel Tartışmalar

Yerelden Küresele Uluslararası İlişkilerde Güncel Tartışmalar Gökhan Ak Akademi Titiz Yayınları Ortak irade ile özverinin meyvesi olan bu düşün kitabı, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde; kamusal alandan siyasal alana, yerelden bölgesel ve küresele, siyasal katılımdan sivil topluma, uluslararası örgütlerden karşılaştırmalı siyasete, demokrasi kuramlarından toplumsal cinsiyete, güvenlikten terörizme, göç olgusundan Devamı…

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak Müşerref Yardım Çizgi Kitabevi Yayınları Yükseköğretimin uluslararasılaşması, küreselleşme ve bilgi toplumunun sonuçlarından birisidir. Neredeyse her ülke daha fazla uluslararası öğrenci çekebilmek adına çeşitli politikalar geliştirmekte ve küresel bir süreç olan uluslararası eğitime bölgesel ve lokal boyutlar kazandırmaktadır. Türkiye son yıllarda uluslararası öğrencilerin daha fazla tercih ettiği Devamı…

Hayat Sigorta Sözleşmelerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 17: Sigorta Sözleşmeleri Kapsamında Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması

Hayat Sigorta Sözleşmelerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 17: Sigorta Sözleşmeleri Kapsamında Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması Mustafa Oğuz Gazi Kitabevi Hayat sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlaması konusunda bugüne kadar sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. 18 Mayıs 2017 tarihinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayılan UFRS17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı kapsamında konuyu ele alan bunu Devamı…

Uluslararası Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Hüsamettin Tos Nobel Bilimsel Eserler  Bugün, yerküre hızlı bir değişim sürecinden geçmektedir. II. Dünya Savaşı ardından oluşan iki kutuplu uluslararası yapı çökmüş ve yeni bir uluslararası düzenin oluşturulması yönünde eğilimler başlamıştır. Bu eğilimler arasında en belirginlerinden birisi küreselleşme-bütünleşme veya ”tek dünya sistemi” oluşturma şeklinde nitelendirilen Devamı…

2. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi Özet Kitabı – The Second InTraders International Trade Abstract Book

2. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi Özet Kitabı – The Second InTraders International Trade Abstract Book Kürşat Çapraz Hiperlink Yayınları Owner of trade mark “InTraders International Conference on International trade master program in 2015, Sakarya University. He has experiences as an export manager between 2006-2008. He has studies on international market Devamı…

Parasal Aktarım Mekanizmasında Kredi Kanalı ve Uluslararası Kredi Kanalı

Parasal Aktarım Mekanizmasında Kredi Kanalı ve Uluslararası Kredi Kanalı Deniz Macit Gece Akademi Parasal Aktarım Mekanizmasında Kredi Kanalı ve Uluslararası Kredi Kanalı adlı bu kitap, para politikası konularına ilgi duyanlar başta olmak üzere ekonomiyle ilgilenenlerin de yararlanabileceği bir kitaptır. Konular kolay anlaşılır bir üslupla ifade edildiği gibi, aktarım mekanizması kanallarının Devamı…

1. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi Kongre Kitabı – First InTraders International Conference on International Trade Conference Book

1. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi Kongre Kitabı – First InTraders International Conference on International Trade Conference Book Kürşat Çapraz Hiperlink Yayınları InTraders Academic Platform Topics based on international trade, business, economics and supply chain management. Under InTraders trade mark, we conduct InTraders October Conferences, May Conferences, InTraders International Trade Academic Devamı…

Vekalet Savaşları – Suriye Krizinde Uluslararası Güç Mücadelesi

Vekalet Savaşları – Suriye Krizinde Uluslararası Güç Mücadelesi Ömer Çona Nobel Bilimsel Eserler Vekalet savaşı, siyasi/ekonomik çıkar amacıyla bölgesel ihtilaflara müdahil olan üçüncül devletlerin, çatışmaların seyrini perde arkasından piyonlar aracılığıyla belirlemesi olarak özetlenebilecek bir savaş konseptidir. Bu konseptte devletler, uluslararası hukukun etrafından dolaşarak çıkarlarını doğrudan askeri müdahaleler yerine yabancı savaşçılar, Devamı…