Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar Kolektif Nobel Akademik Yayıncılık Her ne kadar Soğuk Savaş’ın sona ermesi uluslararası toplumda kısa süreli bir travmaya neden olsa da teknolojinin gelişmeye başlaması ve artık uluslararası alandaki risklerle beraber tehditlerin çeşitlenmiş olması, uluslararası toplumu Soğuk Savaş’ın bitmesinden daha da derin etkilemeye başlamıştır. Ayrıca ortaya çıkan bu Devamı…