Ukraynalı Devrimci Lider Frunze’nin Türkiye Anıları Kasım 1921 – Ocak 1922

Ukraynalı Devrimci Lider Frunze’nin Türkiye Anıları Kasım 1921 – Ocak 1922 M. V. Frunze Dorlion Yayınevi Ukraynalı devrimci lider M. V. Frunze Ortaasya’da Pişpeka kentinde doğdu (1885). Bu kent şimdi Kırgızistan’ın başkentidir ve Frunze adını taşımaktadır. Frunze 1904’te Petersburg’da Ekonomi okurken devrimci oldu. 1905 devrimine katıldı. Tutuklandı. Sibirya’ya sürüldü. 1917 Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Spot Doğal Gaz Fiyatlarını Etkileyen Faktörler ve Türkiye İçin Öneriler

Spot Doğal Gaz Fiyatlarını Etkileyen Faktörler ve Türkiye İçin Öneriler Deniz Sevinç Kriter Yayınları Bu çalışmada, küresel spot doğal gaz piyasaları incelenerek, Türkiye’de yaşanan serbestleşme sürecinde, spot doğal gaz piyasasındaki fiyatların hangi faktörlerden etkilenebileceği belirlenmeye, arz ve fiyat güvenliği için neler yapılması gerektiği hakkında öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Yazarı Sizekitap’da Ara Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Para Politikasındaki Gelişmeler ve Türkiye Uygulaması

Para Politikasındaki Gelişmeler ve Türkiye Uygulaması Fındık Özlem Alper Ekin Basım Yayın • BİRİNCİ BÖLÜM • PARA POLİTİKASI, PARA POLİTİKASININ TARİHSEL ANALİZİ VE PARA POLİTİKASI REJİMLERİ1.1. Para Politikası: Tanım ve Kavramlar1.2. Para Politikasının Etkinliği1.3. Para Politikasında Aktarım Mekanizması1.4. Para Politikasının Tarihsel Analizi1.5. Para Politikası Rejimleri • İKİNCİ BÖLÜM • POLİTİKA Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Türkiye ABD İlişkileri ve Ortadoğu

Türkiye ABD İlişkileri ve Ortadoğu Vural Şahbenderoğlu Dorlion Yayınevi 1 Mart Tezkeresinin Parlamento’da kabul edilmemesinin yurtiçinde ve yurtdışında yarattığı yankılar ve doğurduğu sonuçlar, Türk siyasi tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Parlamento’nun kararı kimi çevreler tarafından memnuniyetle karşılanırken, kimi çevrelerce de bir kayıp ve Türkiye-ABD ilişkilerinde bir kırılma noktası olarak değerlendirildi. Devamı…

Türkiye’de Bütçe Dışı Fon Uygulamaları ve Varlık Fonu

Türkiye’de Bütçe Dışı Fon Uygulamaları ve Varlık Fonu Muhammet Durdu Adalet Yayınevi Türkiye’de 19 Ağustos 2016 tarihli 6741 sayılı Kanun ile Türkiye Varlık Fonu kurulmuştur. Bu Fon, bütçe dışında faaliyet gösterdiği için bütçe dışı fonlar yeniden dikkat çekmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’nin bütçe dışı fonlar ile edindiği tecrübe, literatür taraması Devamı…

2018’de Türkiye

2018’de Türkiye Kemal İnat Seta Yayınları 2018’de Türkiye siyaset, dış politika, güvenlik ve savunma, ekonomi, enerji, hukuk ve yargı, eğitim ve sosyal politikalar ile medya başlıklarını içeren sekiz bölümden oluşuyor. Yıllık Türkiye’nin siyasi tarihi açısından önem arz eden yapısal dönüşümlerin gerçekleştiği bir senenin geniş ölçekli ve titiz bir analizini içeriyor. Devamı…

Türkiye Selçuklu Başkentleri

Türkiye Selçuklu Başkentleri Mehmet Ali Hacıgökmen Çizgi Kitabevi Yayınları Konya ve İznik şehirlerinin ortak özelliği Türkiye Selçuklularına başkentlik yapmış olmalarıdır. Kutalmış Oğlu Süleymanşah büyük bir ileri görüşlülükle Urfa-Birecik’ten binlerce kilometre uzaklıkta Anadolu’nun en batısında, Bizans’ın dibine İznik’e göç ederek Selçuklu devletinin temellerini atmıştır. Süleymanşah’ın kurduğu devlet zamanla büyümüş, Bizans’ın iç Devamı…

Türkiye’de Genç İşsizliği

Türkiye’de Genç İşsizliği Suzan Ergün Akademisyen Kitabevi Bu kitap genç işsizliği (kitapta aksi belirtilmedikçe genç olarak 15-24 yaş grubu ifade edilmiştir) konusunun önemini hem küresel hem de Türkiye ekonomisi açısından vurgulamak amacıyla şu sorulara yanıt aramaktadır; i) Gençlerin işsizliği ve gençlerin iyi kalitede istihdama dahil edilmesindeki başarısızlık neden önemlidir? ii) Devamı…