Karmaşa ve Bir Düzen: Türkiye Cumhuriyeti

Karmaşa ve Bir Düzen: Türkiye Cumhuriyeti Osman Ata Ataç İş Bankası Kültür Yayınları Kitap Türkiye Cumhuriyeti’nin bir devletin kuruluşu için üç şart olan bir vatan ve bu vatanın sahibi bir milleti tanımlayarak bunları milletin vatan üzerindeki egemenliğinin kurallarıyla kaynaştırabilen tek örnek olduğu teziyle başlar. Bu tez, Amerika’da büyümüş iki erkek Devamı…

Türkiye Akademilerinde İran

Türkiye Akademilerinde İran Kaan Dilek İraniyat Yayınları 1990’lı yıllarda İran’ın siyasi ve sosyal yapısını ele alan tezler ve akademik çalışmalar artarken 2000’li yıllarda öncelikle nükleer kriz ve İran’ın dış politika dinamikleri Türkiye’de en çok çalışılan akademik konular olmuştur. Daha sonraki yıllarda hızla İran’ın sosyal ve kültürel yapısı ilgi alanına girmiş Devamı…

21. Yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Yurduna Tehdit

21. Yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Yurduna Tehdit Necati Ulunay Ucuzsatar Bilge Karınca Yayınları Amerika Birleşik Devletleri, 1810 yılında “The American Board of Commissionneries For Foreign Missions – Dış Görevler İçin Amerikan Komisyonerler Kurumu” adıyla, merkezi Boston’da bulunan dinsel amaçlı bir eğitim ve öğretim kurumu kurdu ve bu kuruluşta yetiştirilen Devamı…

Türkiye’de Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri

Türkiye’de Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri Onur Bilge Kula Tekin Yayınevi Atatürk, Amasya Bildirgesi’nde her türlü büyük devlet güdümüne girme önerisini geri çevirmiştir. Ulusa ve dünyaya duyurduğu bağımsızlık istencini, olağanüstü örgütleme başarısıyla, Erzurum ve Sivas kongrelerinde “Ulusal gücü etken ve ulusal istenci egemen kılmak ilkesini” uygulamıştır. Ulusal örgütlenmenin en önemli aşaması, Devamı…

Alternatif Türkiye Tarihi – 1 (1850-1950)

Alternatif Türkiye Tarihi – 1 (1850-1950) Yıldıray Oğur Vadi Yayınları Ders kitaplarında kazananların hikâyelerini okudunuz…Büyük savaşların tarihlerini, antlaşmaların maddelerini ezberlediniz…Sınavda sorular, kitapta sorumlu olduğunuz yerlerden çıktı…Peki ya kaybedenlerin hikâyeleri?Bütün o büyük savaşlar, antlaşmalar ve rejim değişiklikleri yaşanırken arada kalan insanların başlarına neler geldi?Manşetlere çıkmamış, sütunlara sıkıştırılmış haberler aslında bize ne Devamı…

Küçük Asya’dan Türkiye’ye

Küçük Asya’dan Türkiye’ye Michel Bruneau İletişim Yayınevi Michel Bruneau, bu kapsamlı çalışmasında Küçük Asya’nın yani Anadolu’nun kadim halklarının,dinî ve etnik topluluklarının; Rumların, Ermenilerin, Kürtlerin, Türklerin ve Asuri-Keldanilerin yazgısına dair, tarihin eski dönemlerinden bugüne uzanan bir inceleme sunuyor. Yazar, geniş bir Türk-İran coğrafyasını merkeze alan yaklaşımıyla, Antik Yunan şehir devletlerinden başlayıp Devamı…

Türkiye’nin Yakın Tarihi

Türkiye’nin Yakın Tarihi İlber Ortaylı Kronik Kitap “Osmanlı İmparatorluğu gürültüyle ve aniden ortadan kalktı. Büyük imparatorluklar artlarında üç-beş yıllık değil, yüz yıllık sancılar bırakır.” Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

Yeni Türkiye Cumhuriyeti

Yeni Türkiye Cumhuriyeti Graham E. Fuller Eksi Kitaplar Müslüman dünyasındaki merkezî devletleri inceleyen birçok kitap arasından ilk defa bu kitap uzun bir yalnızlık sürecinden sonra Türkiye’nin Orta Doğu siyasetinde bir kez daha nasıl başat bir oyuncu haline geliyor olduğunu araştırmaktadır. Aslında bağımsız hareket ederek ve yönetiminin anayasal açıdan seküler şekli Devamı…