Türk Aydınlar Sosyolojisi

Türk Aydınlar Sosyolojisi Mahmut Tezcan Anı Yayıncılık Aydınlar, yazarları, sanatçıları, bilim adamlarını, düşünürleri, din düşünürlerini, toplum kuramcılarını, siyasal yorumcuları içine alır. Aydınlar hemen her toplumda vardır. Okuryazar olmayan toplumlarda büyücü ve rahip, ozan ve minstrel, soykütükçüler (genealogist) vb. olarak; okuryazar toplumlarda da filozof, ozan, oyun yazarı (dramatist), memur ya da Devamı…

Sosyal İnşacılık Kuramı Çerçevesinde Türk ve Bulgar Kimliği

Sosyal İnşacılık Kuramı Çerçevesinde Türk ve Bulgar Kimliği Emine Alpay Hiperlink Yayınları Elinizde bulunan kitap yüzyıllar boyu bir arada yaşamış olan Türkler ve Bulgarların kimliklerini inşa etme süreçlerini kuramsal bir çerçeveye oturtarak analiz eden akademik bir çalışmadır. Eser çağdaş siyasal bilimlerin en önemli kurumlarından biri olan ve temel olarak uluslararası Devamı…

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2 Kolektif İdeal Kültür Yayıncılık 1930’lu yıllara kadar barışçıl ve uluslararası hukuka uygun bir bakış açısı takip edilen Türk dış politikasında 1930’lardan sonra yine güvenlik odaklı ve barışçıl bir bakış hâkim olmuştur. Uluslararası gelişmeler bağlamında İkinci Dünya Savaşı’na giden yolun taşlarının döşendiği bu zaman diliminde Devamı…

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu Ümmet Erkan Akademisyen Kitabevi Bu kitapta Türk milliyetçiliğinin doğuşu, Türk milliyetçiliğinin en güçlü yayın organı Türk Yurdu dergisi üzerinden analiz edilmeye çalışılmıştır. Son derece zor koşullarda, bir ölüm kalım savaşı sonunda kendi devletini kuran Türk milleti, sayısız engelleri aşmıştır. Altı asırlık bir imparatorluk Batı finans kapitalizmi altında Devamı…

Türk Siyasal Hayatında Propaganda Müzikleri

Türk Siyasal Hayatında Propaganda Müzikleri Kolektif Akademisyen Kitabevi Kitap içerisinde yer alan bölümlerde; geçmişten günümüze kadar (1970-2010) genel seçimlerdeki siyasi yapı ve %10’luk barajı aşan partilerin seçim kampanyalarında kullandıkları seçim müziklerinin GTSM nazariyatına göre müziksel analizleri üzerine çalışılmış ve sonuçlar çıkarılmıştır. Yapılan akademik çalışmalara bakıldığında çalışmaların belirli seçim dönemlerini analiz Devamı…

Türk’ün Romanı

Türk’ün Romanı Mehmet Nafi Artemel Ceren Yayıncılık Memlekette birçok kitaplar neşrediliyor; bunların hepsi de mânâsız birtakım hayâllere, tasavvurlara dayanıyor. Ne yazanlar ve ne de okuyanların istifâdesi yok. Tahrîbatı ise fazla! Bilhassa mütercim romanların müthiş tesîrlerinden bahsetmek istemiyoruz. Bu kitaplar, her okuyanın dimâğını zehirli bir takım hissiyat ile ve ekseriya hırsızlık, Devamı…

Prusya’dan Enverland’a ve Günümüze Türk-Alman Tarihi

Prusya’dan Enverland’a ve Günümüze Türk-Alman Tarihi Orhan Koloğlu Tarihçi Kitabevi İki millet önce Haçlı Seferleri’nde birbirlerini tanırlar. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Milli Mücadele’de Türk ve Yunan Esirler (1919 – 1923)

Milli Mücadele’de Türk ve Yunan Esirler (1919 – 1923) Cemalettin Taşkıran İş Bankası Kültür Yayınları Kurtuluş Savaşı’nın en hazin tanıkları karşılıklı esir düşen siviller ve askerler olmuştur. Her türlü imkânsızlığa rağmen hayatta kalma mücadelesi veren esirlerin mübadele süreci, savaş sonrası dönemin de önemli konularından biridir. Milli Mücadele sırasında Anadolu topraklarını Devamı…

Westphalia‐Sistemi’ne Karşı Millet‐Sistemi Söylemi ve Türk Dış Politikası

Westphalia‐Sistemi’ne Karşı Millet‐Sistemi Söylemi ve Türk Dış Politikası Kemal Çiftçi Siyasal Kitabevi Modern anlamda “Uluslararası İlişkiler”in “Westpha-lia-Sistemi”nin ortaya çıkardığı ulus-devlet kavrayışı ve kavramları ile izah edilmesi, özellikle “Realizm” bağlamında, olağan/tartışmasız bir “gerçeklik” haline dönüştürülmüştür. Bununla birlikte, Soğuk Savaş sonrası dönemde ulus-devlet sistemine karşı küreselleşmenin meydan okumasına uygun olarak, “Westphalia-Sistemi”ne alternatif Devamı…