Türk Romanında Erkeklik ve Milliyetçilik (1908-1923)

Türk Romanında Erkeklik ve Milliyetçilik (1908-1923) Murat Gür Kesit Yayınları Hayatımızın hemen her anında bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde yüzleştiğimiz “erkeklik” ve “milliyetçilik” kavramlarının/olgularının Türk romanındaki görünümleri üzerine yapılan bu çalışma, romanlardaki söylem, metafor ve kahraman kurgularının söz konusu kavramlar çevresinde çözümlenmesine ve yorumlanmasına dayanmaktadır. Kitabın bir diğer özelliği, Devamı…

Tanzimat’tan Günümüze Türk Siyasal Hayatı

Tanzimat’tan Günümüze Türk Siyasal Hayatı Levent Börklüoğlu Dora Basım Yayın 1. Osmanlı Politik Modernleşmesi2. Erken Cumhuriyet Dönemi ve Tek Parti Rejimi (1923-1946)3. Türk Siyasal Hayatında Demokrat Parti Dönemi (1950-1960)4. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi Sonrasında Türkiye’de Ara Rejim Dönemi ve Sivil Siyasete Geçiş (1960-1964)5. 12 Mart Muhtırasına Kadar Geçen Zaman Devamı…

Türk Eğitim Tarihi

Türk Eğitim Tarihi İsmail Doğan Nobel Akademik Yayıncılık Bu çalışma, “Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri (ESTT) Anabilim Dalı”na vakfedilen uzun yılların tecrübe ve birikiminin bir ürünüdür. Eğitimi, Tarih, Felsefe ve Sosyoloji disiplinlerinin tecrübe ve tahlil denemesine uygun hâle getiren bu alan, eğitim bilimlerinin özel bir alanı olarak bu yapı ve Devamı…

Unutulmaz Türk Klasikleri (6 Kitap Takım)

Unutulmaz Türk Klasikleri (6 Kitap Takım) Halid Ziya Uşaklıgil Ren Kitap Set içeriği; 1- Eylül 2- Aşk-ı Memnu 3- Cezmi 4- Sergüzeşt 5- İntibah 6- Mai ve Siyah Aşk-ı Memnu Modern anlamdaki Türk romanının oluşumundan oldukça önemli bir yere sahip olan Aşk-ı Memnu, bireyselliği ön plana çıkarırken Halit Ziya Uşaklıgil’in Devamı…

Türk Basınında Winston Churchill İngilteresi 1940-1945

Türk Basınında Winston Churchill İngilteresi 1940-1945 Burhan Arslan Gece Akademi Bu eser, 1940-1945 yılları arasında Winston Churchill İngilteresi’nin Türkiye ile olan ilişkilerini Türk basınında siyasi ve askeri yönleriyle incelemeyi amaçlamıştır. Selçuklular döneminde başlayan Türk-İngiliz ilişkileri, tarihin birçok döneminde her iki devletin dış politikasında önemli yer tutmuştur. Bu ilişkiler, Selçuklular döneminden Devamı…

Geleneksel Türk Evi ve Van Evleri

Geleneksel Türk Evi ve Van Evleri Gökhan Uşma Nobel Akademik Yayıncılık Geleneksel Türk Evlerinin genel özellikleri, tarihi süreç içerisinde süregelen bir kültür birikimiyle meydana gelmiştir. Anadolu’nun coğrafi ve iklimsel özellikleri de konut yapımında her dönemde etkili faktörler olmuştur. Yapım tekniği, uygulama yöntemleri, kullanılan malzeme ve cephe şekillenişinde yörenin coğrafi ve Devamı…

Türk Sinemasının Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkisi

Türk Sinemasının Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkisi Ufuk Uğur Hiperlink Yayınları Geçmişten günümüze kadar olan süreçte insanoğlu doğası gereği sürekli güçlü olanın gücünü, kendi haklarına saygı gösterilmesi için sınırlandırmak istemiştir. Ortaçağda kentler ortaya çıkmış, kentte oluşan burjuvazi kesim feodallere karşı haklarını korumak için ortak hareket etmişlerdir. Bu dönemde sivil toplum Devamı…

İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır İlyas Kültü

İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır İlyas Kültü Ciltli Ahmet Yaşar Ocak Timaş Yayınları İslam toplumlarında Hızır oldukça yaygın, köklü ve etkili bir külttür. Öyle ki tarih boyunca çeşitli kültür ve inançlarda, insanlar tarafından bu ölçüde anılan ve kültürel uygulamalara bu kadar işlemiş bir kişiliğe çok az rastlanır. Halk inançlarında ab-ı Devamı…

Avrupa Aydınlanmacılığının Türk Öncüleri

Avrupa Aydınlanmacılığının Türk Öncüleri Mustafa Öncül Az Kitap Tarihe yön veren, Avrupa’nın Aydınlanma Çağı’na, eserleriyle, buluşlarıyla öncülük eden bilim insanları ve sanatçılardan hepinizin tanıdığı belli başlı isimlerin biyografilerini ve hayatlarından önemli kesitleri bu kitapta okuyacaksınız ve en önemlisi; şaşıracaksınız… Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Devamı…