Talepkar Bir Hareket Olarak Yeni Toplumsal Hareketler

Talepkar Bir Hareket Olarak Yeni Toplumsal Hareketler Ayşegül Dede Literatürk Academia Yeni toplumsal hareketlerin ve küresel toplumsal hareketlerin sivil toplum alanını genişletme çabası, iktidarın gündeminde olmayan konuları kamuoyunda tartışmaya açması ve iktidarla ilişkilerinde önemli bir aktör olarak konumlanma isteği hareketlere olan ilginin her geçen gün artmasına neden oluyor. Ancak hareketlerin Devamı…

Doğu Karadeniz’de Toplumsal Araştırmalar

Doğu Karadeniz’de Toplumsal Araştırmalar Kerem Özbey Siyasal Kitabevi Toplumsal araştırmalar, toplumsal dünyada meydana gelen değişimleri anlamak amacıyla bilimsel bilgi üretmeyi ve bu bağlamda toplumu çok çeşitli yönleriyle analiz etmeyi hedefleyen sistematik çabalardır. Söz konusu çabanın bir ürünü olarak ortaya çıkan bu kitapta, muhtelif sosyal bilim disiplinlerinden bir grup akademisyen tarafından Devamı…

Yeni Bir Toplum Felsefesi: Öbekleşme Kuramı ve Toplumsal Karmaşıklık

Yeni Bir Toplum Felsefesi: Öbekleşme Kuramı ve Toplumsal Karmaşıklık Manuel De Landa Kolektif Kitap Yeni materyalizmin temsilcilerinden Meksikalı filozof, sanatçı, çağımızın özgün düşünürlerinden Manuel De Landa, Yeni Bir Toplum Felsefesi’nde ufuk açıcı bir toplumsal ontoloji geliştiriyor. Toplumsal süreçleri “birey” ve “toplum” benzeri şeyleştirilmiş genellikler bakımından düşünmeyen, aynı şekilde mikro ve Devamı…

Fenomenoloji ve Toplumsal İlişkiler

Fenomenoloji ve Toplumsal İlişkiler Alfred Schütz Heretik Yayıncılık Genel kanı, sosyal bilimler ile felsefe arasında derin bir yarık görür; birbirini karşılıklı olarak yok sayan, hatta dışlayan iki ayrı dünya arasındaki bir yarık. Oysa bu, en başından beri sosyal bilimler düşüncesine eşlik etmiş olan felsefi sorgulamaları ve aynı şekilde bilimsel düşüncenin Devamı…

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme Kadir Canatan Mana Yayınları Toplumsal değişme konusunda kuramsal çalışmalar ve çağdaş dönemdeki değişmeyi farklı boyutlarıyla ortaya koyan eserler çok olmakla birlikte; “Müslüman dünya”nın geçmişten günümüze geçirdiği değişimi ele alan yapıtlar ne yazık ki yok denecek kadar azdır. Çoğu çalışmanın, modernleşme ve Batılılaşma meselesine odaklanmış olması ve Devamı…

Bireysel ve Toplumsal Açıdan Kur’an Kıssaları

Bireysel ve Toplumsal Açıdan Kur’an Kıssaları Mustafa Kara Üniversite Yayınları Kur’an kıssalan, Insanların geçmişten ibret almalannt tevhid ekseninde imanlı ve ahlaklı bir hayat yaşamalannı ve mahşer günündeki büyük kurtul, ermelerini sağlamak amacıyla, Hz. Muhammedden (s) önceki peygamberlerin kavimleriyle giriştikleri tevhid mücadeleleri ve geçmiş toplumlar hakkında Kur’an’da anlatılara gerçek olaylardırf Bu Devamı…

Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Nedir?

Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Nedir? “Kadın veya erkek olarak tanımlanmanın ne anlama geldiğinin bir tarihi vardır.” Toplumsal cinsiyet tarihçileri, 1970’lerin ortalarından beri toplumsal cinsiyeti bir analiz kategorisi olarak kullanıyor, cinsiyetler arasındaki algılanan farkların ve ilişkilerin nasıl tarihsel olarak üretildiğini ve dönüştürüldüğünü araştırıyor. Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Nedir? alanın tarihçilerinin ne tür sorular sorduklarını, Devamı…

Toplumsal Beklentilerimiz

Toplumsal Beklentilerimiz Orhan Türkdoğan Çizgi Kitabevi Yayınları Türk Üniversitelerinde 18 yıl hizmet görmüş Prof. Dr. Philipp Schwartz (1894-1978): Bir günlük gazetede yayınlanan “Türkiye’de Üniversite Reformları Neden Dolayı Başarısız Geçti” adlı makalesinde, toplumumuzun trajik dramını açıklarken aynen şöyle diyordu: “18 yıl Türk milletinin her tabakasıyla yaptığım sıkı temaslardan edindiğim izlenimler neticesinde, Devamı…

Toplumsal Muhafazakarlık

Toplumsal Muhafazakarlık Ayşegül Kurtoğlu Doruk Yayınları Toplumsal muhafazakârlığın özgün vasıflarının ayırdına varmak, dolayısıyla, hangi nedensel süreçler içinde ve nasıl inşa edildiği sorularının yanıtlarına ulaşmayı amaçlayan eser, tüm modern emarelere rağmen muhafazakarlaşmanın niçin hüküm sürdüğünü anlamaya çalışıyor. Sosyal bilimlerdeki müşterek açmaz, işe koşulan kavramların muhtevası hakkında pek az tartışma yürütülmesi. Bunun Devamı…