İnsan Doğası Üzerine On Üç Teori

İnsan Doğası Üzerine On Üç Teori Charlotte Witt The Kitap Elinizdeki kitap Platon’dan Sartre’a , İslam’dan Darwinciliğe kadar tarih boyunca insan doğası üzerine geliştirilen on üç düşünce yapısını inceliyor. Yazarlar Konfüçyüsçülükten başlayarak feminist teoriye kadar okurlara insanlığın doğasını kavramak için nasıl mücadele ettiğini anlamalarına yardımcı olmak üzere geleneklerin ve düşünürlerin Devamı…

Girişimcilik Teori ve Yaklaşımları

Girişimcilik Teori ve Yaklaşımları Ramazan Kahraman Uygun Ekin Basım Yayın – Akademik Kitaplar Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Yeşil Finans ve Muhasebe Teori ve Uygulama

Yeşil Finans ve Muhasebe Teori ve Uygulama Murat Serçemeli Gazi Kitabevi Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Mikro Krediler Makro Etkiler – Teori ve Uygulama

Mikro Krediler Makro Etkiler – Teori ve Uygulama Gönül Yüce Akıncı Dora Basım Yayın 1.Bölüm: Yoksulluk ve Yoksullukla Savaşta Bir Strateji Olarak Mikro Krediler 2. Bölüm: Mikro Kredi Uygulamalarının Finansal Altyapısı 3. Bölüm: İşgücü Piyasaları Açısından Mikro Krediler 4. Bölüm: Teoriden Pratiğe Geçiş Süreci: Türkiye Ekonomisinde Mikro Kredi Uygulamalarının Sosyo-Ekonomik Devamı…

Teori ve Strateji – Türk Halk Kültürü İncelemeleri 2

Teori ve Strateji – Türk Halk Kültürü İncelemeleri 2 Yaşar Kalafat Berikan Yayınları Terör eylemleri ile sürdürülen Anadolu halklarını birbirlerinden uzaklaştırma girişimleri, uygulanabilecek gerçekçi bir strateji ile halklar arası daha güçlü yakınlaşmalara vesile olabilir. Anadolu halklarından, terör afetinden payını almayan halk kesimi kalmamıştır.Emperyalizm-siyasî oryantalizm müşterek örgütlenmesi, dayanışması, ciddi incelenebildiği nispette, Devamı…