Yerelden Küresele Uluslararası İlişkilerde Güncel Tartışmalar

Yerelden Küresele Uluslararası İlişkilerde Güncel Tartışmalar Gökhan Ak Akademi Titiz Yayınları Ortak irade ile özverinin meyvesi olan bu düşün kitabı, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde; kamusal alandan siyasal alana, yerelden bölgesel ve küresele, siyasal katılımdan sivil topluma, uluslararası örgütlerden karşılaştırmalı siyasete, demokrasi kuramlarından toplumsal cinsiyete, güvenlikten terörizme, göç olgusundan Devamı…

Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar

Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar Kolektif Anı Yayıncılık Toplumlar eskiye nazaran daha hızlı toplumsal değişme içerisindedir. Bu hızlı değişim ister istemez birçok sosyal sorunu beraberinde getirmektedir. Sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel ve teknolojik değişimler, toplumların refah seviyesinin yükselmesine katkı sağladıkları kadar birçok sosyal sorunun ortaya çıkmasına yol açmakta ya da var olan Devamı…

Tartışmalar

Tartışmalar Doğan Özlem Notos Kitap “İnsan olmak anlam yaratmak, yaratılan anlamların yöneliminde yaşamak, yaşananları yorumlamaktır.” – Doğan Özlem Doğan Özlem çeşitli konuşma metinlerinden ve yazılarından oluşan Tartışmalar’da doğa bilimleri ile sosyal bilimler, Batı ile Doğu, evrenselcilik ile tekilcilik, pozitivizm ile tarihselcilik, devlet ile hukuk, dil ile şiir, anlam ile yorum Devamı…

Güncel İktisadi Tartışmalar

Güncel İktisadi Tartışmalar Mustafa Acar Literatürk Academia “Sahibini arayan madalya” misali Ortadoğu ve dünyada kendisine yeni bir rol arayan Türkiye’nin hiç gündeminden düşmeyen bazı ekonomik ve siyasi sorunlar vardır. Yüksek cari açık, enflasyon, yüksek faizler ve işsizlik bunların başında gelmektedir. Döviz kurlarında zaman zaman yaşanan dalgalanma, bir türlü bitirilemeyen özelleştirme, Devamı…