Camiu’D-Düvel Selçuklular Tarihi 1. Cilt

Camiu’D-Düvel Selçuklular Zamanı 1. Cilt Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah Kabalcı Yayınevi Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah’ın Camiu’d-Düvel adlı büyük eseri, daha çok müellifin adına nisbetle Müneccimbaşı Zamanı olarak şöhret kazanmıştır. Bir umumi İslam ve Türk zamanı olan bu çok büyük eserin önemi derhal anlaşılmış olmalı ki yazılışından otuz yıl sonrasında, Damad Devamı…

Mezopotamya’da Kürt Uygarlık Tarihi

Mezopotamya’da Kürt Uygarlık Zamanı Senar Turgut Belge Yayınları Kürtler hiç şüphesiz Ortadoğu’nun en kadim, en özgün, en gizemli halklarından biridir. Tıpkı aynı coğrafyayı bölüştükleri Ermeniler, Aramiler, Asuriler, Süryaniler, Kaldaniler, Nasturiler, İbraniler, Şemsiler benzer biçimde… Yaşam biçimleri, inançlar ve diller öylesine içe içe geçmiştir ki, aşiret düzenında, göçerlikte, yerleşik tarım toplumlarında Devamı…

Sanat/Cinsiyet Sanat Tarihi Ve Feminist Eleştiri

Sanat/Cinsiyet Sanat Zamanı Ve Feminist Eleştiri İletişim Yayıncılık İletişim Yayıncılık Yakın geçmişe kadar müze koleksiyonlarına ve sanat zamanı kitaplarına baktığımızda, tarih süresince derhal hiç kadın sanatçının yaşamamış olduğu, yaşamışsa da herhangi önemli bir sanat içerikli katkıda bulunmadığı kanısına varabilirdik. Bugün durum pek de öyle değil. ABD ve Avrupa’da 1960’lı yıllardan Devamı…

Doğa Tarihi

[sociallocker id=”5974″][/sociallocker] Tabiat Zamanı Hakan Bıçakcı İletişim Yayıncılık Dünyanın kendi çevreında dönmediğini hissettiği an paniğe kapılıveriyordu Doğa. İçinde bulunmuş olduğu iş ortamı da bu paniği acımasızca köpürtüyordu. Hep merkezde olmalıydı. Hep farklı olmalıydı. Farkı fark edilmeliydi. Kalitesi gözle görülmeliydi. Kesintisiz olarak arzulanmalıydı. İştah, takdir ve kıskançlık dolu gözler hep üzerinde Devamı…

Orgazmın Tarihi

Orgazmın Zamanı Robert Muchembled Sel Yayıncılık İnsana dair en mahrem alanlardan önde gelen bedensel zevk, tarih süresince iktidarın boyunduruğu altında tutulmuştur. Kişinin kendinden söz eden bir metin yazmasının bile cezalandırıldığı 16. yüzyıldan günümüze Batı uygarlığının çağıl zamanı, bu mahrem zevkin sancılı ve mücadelelerle dolu gelişimini ve özgürleşmesini içerir, sadece bu Devamı…

Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Tarihi

Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Tarihi Anna Carola Krausse Literatür Yayıncılık Resim Sanatının Öyküsü, Rönesans’tan günümüze resim sanatının geçirdiği evreleri ve akımları dönemin sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamıyla birlikte ele alarak derli toplu ve kusursuz bir bilgi kaynağı olarak hazırlandı. Okuyucularına resim sanatı tarihinin en önemli kültürel ve tarihi olayları hakkında Devamı…