Tarihi Kırıntılar

Tarihi Kırıntılar Barış Bıçakçı İletişim Yayınevi Bir kaybın peşinde bir aile ve ailenin oğlu, Can… Can’ın peşinde şiir ve şiirin peşinde Can. Şiirle hayat arasındaki en kısa mesafe, nedir, nerededir? “An”dan şiir çıkaran emekle, şairanelik arasındaki mesafe? “Dış dünya” kıyıp geçirirken, poetikalar nasıl konuşur, bizimle ve birbirleriyle? Yoksa “bunlar”, beyhude mi? Barış Bıçakçı’dan şiir kadar yalın, hayat Devamı…

Ortaçağ Tarihi Nedir?

Ortaçağ Tarihi Nedir? Jhon H. Arnold Islık Yayınları “Ortaçağ nedir?”, “Ortaçağ zihni”, “ortaçağ vahşeti” gibi popüler tabirler neden var? “Ortaçağ Tarihi Nedir?” Ortaçağ tarihinin popüler algısı hakkında bir kitap. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara

Orta Asya’dan Anadolu’ya Uzanan Köklü Tarihi ile Kureyşan Ocağı

Orta Asya’dan Anadolu’ya Uzanan Köklü Tarihi ile Kureyşan Ocağı Kibar Taş Berikan Yayınları Ehl-i Beyt soyundan gelen ve Peygamberin aşiretinin ismi unutulmasın diye Kureyş mahlasını da kullanan Seyyid Mahmud-ı Kebir, bugünkü Tunceli/Dersim ve Gaziantep/Yukarı Kayabaşı Köyü kökenli Kureyşanlıların atasıdır.  Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Devamı…

Ortaçağ Felsefesi Tarihi

Ortaçağ Felsefesi Tarihi Ali Taşkın Sentez Yayınları Felsefenin diğer dönemlerinden farklı bir tarza sahip olduğu bilinen, ancak, ne olursa olsun felsefe tarihinin bir parçası olan Ortaçağ Felsefesi Tarihi Hıristiyan Ortaçağ düşüncesi çerçevesinde kaleme alınmış bir eser olarak okuyucuya sunulmaktadır. Bu eserde, daha önce yazılan eserlerden farklı olarak, Ortaçağda Felsefe-Teoloji İlişkisi, Devamı…

Osmanlı Tarihi Üzerine 1

Osmanlı Tarihi Üzerine 1 Mehmet Öz Cedit Neşriyat Ülkemizde Osmanlı tarihine yönelik ilgi, özellikle Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş yıldönümü olarak kutlanan 1999’dan bu yana artarak devam ediyor. Ne yazık ki, artan veya artmış görünen bu ilgiye rağmen, pek çok konuda ön yargılar ve cehalet hüküm-fermadır. Elinizdeki kitap, Osmanlı Devletinin kuruluşu Devamı…

Türklerin Siyasi Tarihi (MÖ 3 – MS 7)

Türklerin Siyasi Tarihi (MÖ 3 – MS 7) Erol Kürkçüoğlu Bilge Kültür Sanat Bozkır ellerinin birden fazla birlik kurduklarına nadiren şahit olurken, Türklerin Asya Hunlarından, Selçuklulara gelinceye kadar yirmiye yakın devlet kurdukları ve değişik adlar altında varlıklarını 1500 yıla yakın koruduklarına tanık olmaktayız. Türk topluluklarında görülen bu nadir süreklilik için, Devamı…

Kısa Osmanlı Tarihi

Kısa Osmanlı Tarihi Hüseyin Hıfzi Pergole Yayınları Elinizdeki bu eser, dönemin yazı dili olan Osmanlıca olarak yaklaşık bir asır evvel Osmanlı Devleti döneminde yazılmış Osmanlı tarihi çalışmasının bugün genel okuyucu kitlesinin istifade edebileceği şekilde latin harflerine (Türkiye Türkçesi) aktarılmış halinden ibarettir. Çalışmamız 1 yıllık özverili ve dikkatli bir çalışma ile Devamı…

Adana Şehir Tarihi

Adana Şehir Tarihi Cezmi Yurtsever Akademisyen Kitabevi Osmanlı’dan Cumhuriyete Adana’da tarihi ve toplumsal değişim hakkında bilgiler verilir. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara