Stalin – İktidar Paradoksları (1878-1928) Cilt 1

Stalin – İktidar Paradoksları (1878-1928) Cilt 1 Stephen Kotkin İletişim Yayınevi Stephen Kotkin üç ciltlik büyük emek ürünü eserinin bu ilk cildinde, 20. yüzyıl tarihinin şüphesiz en etkili siyasi şahsiyetlerinden Stalin’in Çarlık Rusyası’ndan Ekim Devrimi ve sonrasına uzanan 1878-1928 arası “yetişme” sürecini anlatıyor. “Stalinizm”in kuluçka dönemi olarak da okunabilecek bir Devamı…