Trabzon’da Mülteci ve Sığınmacı Kadınlar

Trabzon’da Mülteci ve Sığınmacı Kadınlar Mine Gözübüyük Tamer Siyasal Kitabevi – Akademik Kitaplar Günümüz itibariyle Türkiye’de farklı statülerde dört milyondan fazla mülteci ve sığınmacı yaşamaktadır.  Bunlar arasında geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri sayılabilir. Bugün gelinen noktada söz konusu nüfusun topluma farklı etkileri bulunmaktadır. Savaş Devamı…

Sosyalizm ve İnsan Ruhu

Sosyalizm ve İnsan Ruhu Oscar Wilde 1984 Yayınevi “İnsanoğlunun kendi doğası hakkında bildiği tek şey değiştiğidir.Değişim insanda bel bağlayabileceğimiz tek özelliktir. Çöken sistemler genelde insan doğasının gelişimine ve büyümesine değil de süregiden durağanlığı üzerine kurulu olanlardır.”“Toplum, klasikleri o ülkede sanatın gelişimini kontrol altında tutmak için kullanır. Klasikleri birer otoriteye indirgerler, Devamı…

Toplumsal Yasalar

Toplumsal Yasalar Gabriel Tarde Norgunk Yayıncılık Sosyolojinin kuruluş yıllarında erken bir sezgiyle mikro-sosyolojiden yana tavır alan Gabriel Tarde, Durkheim’ın herşeyi genel olanla açıklamaya çalışan sosyoloji anlayışına şiddetle karşı çıkmış ama dönemin yaygın eğilimleri nedeniyle Kıta Avrupası’nda uzun süre gölgede kalmıştır. Oysa Chicago Okulu üyeleri Tarde’dan önemli ölçüde yararlanarak ileride “interactionism” Devamı…

Bauman ve Postmodernite

Bauman ve Postmodernite Ahmet Ayhan Koyuncu Çizgi Kitabevi Yayınları Modernitenin önemli bir eleştirmeni olan Zygmunt Bauman (1925-2017), kimine göre postmodernitenin sosyoloğu kimine göre modernlikten kopmamış bir düşünürdür. Sosyolog Bauman’ı postmodern olarak nitelemek literatürdeki pek çok eserde görülmektedir. Ancak bize göre Bauman’ı bir postmodern düşünür olarak tanımlamak indirgemeci bir yaklaşımdır. Bu Devamı…

Çatışma ve Barış Üzerine Temel Kavramlar

Çatışma ve Barış Üzerine Temel Kavramlar Füsun Özerdem Kriter Yayınları “Soğuk Savaşın sona ermesi ile bir dönem kapanırken şimdi çatışmaların başka bir şekilde gerçekleştiğine tanık olduğumuz, ancak henüz isimlendirilmemiş yeni bir dönem içindeyiz. Bu yeni dönemin doğru bir şekilde ele alınması için çok yönlü çalışmaların gerçekleşmesi gerekecektir. Bu kitabın bu Devamı…

Postinsan

Postinsan Sena Güme Kriter Yayınları Humans insanlar ve sentetikler arasındaki ilişkiyi sorgulayan bir bilim kurgu dizisidir. Gelecekte belirecek yapay varlıklar insanların kişisel ihtiyaçlarını giderir ve onları taklit ederler. Sentetiklerin insanlara benzemeleri, onlarla sosyalleşmeyi kolaylaştırır ancak bir aşamadan sonra ürkütücüdür. Daha ideal ve bilinçli bir şeyle karşılaşmak insanlar için katlanılmazdır. Toby: Devamı…

Ötekinin Ötekisi

Ötekinin Ötekisi Sabır Güler Sevli İletişim Yayınevi ‘Sünni Türklük’ün yanında, ‘Alevi Türklük’ ve ‘Sünni Kürtlük’ de artık toplumsal ve siyasal düzeyde tartışmasız kabul edilen etno-dinsel kimlikler iken, ‘Alevi Kürtlük’ gerek bu çoğunluk kimlikler tarafından gerekse resmî düzeyde çoğu zaman reddedilmekte, birinin kabulü diğerinin reddi şeklinde bir kodlamaya tabi tutulmaktadır. Sünni Türk ve Alevi Türk tarafı Devamı…

Ailede Problemler ve Çözümler

Ailede Problemler ve Çözümler Sebahattin Uçar Ravza Yayınları İnsanın yaratılışı gereği tek başına insan soyunun devam etmesi kalbi huzuru, gönül mutluluğu ve hayatın zorluklarını omuzlamasının imkansız olduğu açıktır. Bu sebeple evlilik takdir edilmiştir. Evliliği gerçekleştirerek yuvayı erkek ve kadın birlikte kurarlar. Ancak çoğu zaman evliliği yürütmek yapmak kadar yuvayı korumak Devamı…

Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi

Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi Mary Wollstonecraft Kafka Yayınevi “Kadınların davranışlarında bir devrim yapmanın, kaybettikleri haysiyeti yeniden kazanmalarının ve insan türünün bir parçası olarak kabul görmelerinin vakti gelmiştir.” Mary Wollstonecraft’ın kadınların özgürlüğüne dair tutkulu bildirgesi, basmakalıp uysal ve gösterişli kadınlık algısını yıkıp yepyeni bir eşitlik çağının kapılarını aralarken Wollstonecraft’ı da modern feminizmin Devamı…