Kadın Emeği

Kadın Emeği Ferhunde Özbay İletişim Yayınevi Türkiye’de kadın ve çocuk emeği ile işgücü piyasasında her iki emek gücünün kullanılma biçimlerinin dönüşümü Ferhunde Özbay’ın uzun dönemli araştırma faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyordu.Bu araştırmalar, 19. yüzyıldan günümüze uzanan tarihsel seyri içinde, haneiçi ve hane dışında, kadın ve çocuk emeğinin kullanılma biçimlerinin dönüşümü, kırsal emek ile kentsel Devamı…

Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları (Rusça)

Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları (Rusça) Turhan Güldaş Macaron Yayınları Anne baba adayları ve ebeveynler için çocuk yetiştirmenin yol haritasını sunan bu kitap, bir bireyin kişisel gelişimini yaratmasına ışık tutuyor. “Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları”, evliliğin ilk temellerinden çocuk planlamasına, doğumdan 0-5 yaş dönemine ve sonra da gençlik sürecine kadar her yaş Devamı…

Neden Suç İşleriz?

Neden Suç İşleriz? Filiz Tepecik Nobel Bilimsel Eserler Neden Suç İşleriz? Katılımcılardan; “Bana göre biz uygulayıcıların görmüş olduğu temel eksiklerden bir tanesi; eğitim eksikliği. Hani bu ailenin içerisinde olan eğitimden okulda verilen eğitime kadar söyleyebiliriz… İkincisi de ekonomik eksiklikler sayılabilir. Ekonomik olarak kendisi gelişmemiş, belli bir refaha ermemiş kimseler yine Devamı…

Dünyanın Nükleerle İmtihanı

Dünyanın Nükleerle İmtihanı Recep Cengiz Nobel Akademik Yayıncılık Dünyanın nükleerle imtihanını; dünyada meydana gelen kazalar olarak değil nükleeri olmayan ülkelerin nasıl savunmasız kaldıkları bağlamından değerlendirmek daha doğru olacaktır. “ABD’nin öncülüğünü üstlendiği uluslararası çabalar, İran’ın nükleer yetenek kazanmasını durdurmaya yetmezse, İsrail, askerî hamlede bulunacak”. “Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamalarını sağlayacak Devamı…

Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri

Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri Brian Morris Sümer Yayıncılık Bir kitaba üç düşünsel yaşamöyküsü sığdıran Brian Morris, modern ekoloji hareketinin gelişimine damgasını vuran Lewis Mumford, Rene Dubos ve Murray Bookchin’in fikirlerini, son derece kolay anlaşılır bir biçimde ele alıyor. Bu isimler, bir uçta endüstri megamakinesinin öteki uçtaysa modernlik karşıtı tepkinin yer aldığı Devamı…

Büyük Dönüşüm

Büyük Dönüşüm Karen Armstrong Pegasus Yayınları Tanrı’nın Tarihi ve Tanrı Savunusu’nun çoksatan yazarı Karen Armstrong’dan dinî düşüncenin gelişimindeki en önemli dönemlerden birine dair alışılmadık bir eser MÖ dokuzuncu yüzyılda dört farklı bölgede yaşayan insanlar, günümüze dek devam eden felsefi ve dinî gelenekleri ortaya çıkardılar: Çin’de Konfüçyüsçülük ve Taoizm, Hindistan’da Hinduizm ve Budizm, İsrail’de Devamı…

Theodor W. Adorno’da Kültürün Metalaşması

Theodor W. Adorno’da Kültürün Metalaşması Murat Bahadır Çizgi Kitabevi Yayınları Birlikte yaşamın sonucu ve teminatı olan kültür, insanın çevre ile arasındaki müdahale değişkeni olarak, maddi-manevi tüm ihtiyaçları karşılamak için üretilen veya kabul edilen ürünler ve hayatı düzenleyici unsurlardan oluşan öğeler toplamıdır. Birçok unsurdan oluşmasına karşılık her kültür, bu unsurlardan en Devamı…

Bilim Teknoloji ve Toplum

Bilim Teknoloji ve Toplum Wenda K. Bauchspies Phoenix Yayınevi Açık ve kolay anlaşılır bir dille yazılan bu bilim ve teknoloji araştırmaları giriş kitabında bilim ve teknolojinin insan topluluklarının sosyal inşaları oldukları vurgulanmaktadır. Kitaptaki örnek-olay araştırmaları bilimlerin dinle sınırlarından sayborglar, robotlar ve üreme teknolojilerine kadar çeşitli alanları içermektedir. Öğrenciler bu kitap Devamı…

Başörtüsü

Başörtüsü Nazife Şişman İnsan Yayınları “Seksenli yılların başında Şerif Mardin’den Sosyal Değişme dersi almıştım. Hoca değişmeyi değil, sürekliliği anlatarak başlamıştı derse. ‘Değişme’ye âdeta kutsal bir anlam yükleyen modernleşme kuramlarını okuduğumuz bir dönemde, sürekliliği vurgulayan bir giriş… Ardından ‘Sınıfımızda toplumsal sürekliliğin çok bariz bir örneği var’ deyip susması ve cevabını bizden beklemesi… Bu sürekliliğin benimle Devamı…