Evli Mutlu Çocuklu

Evli Mutlu Çocuklu Hasan Basri Yiğit İdeal Akademi Yayınları Evlilik hayat bulmak mı hayat olmak mıdır birbirimize? İlk insan Adem Peygamberimizden bu yana toplumlar evlilikle çağlara yürüdü. Her aile kendisini çocuğuna fısıldadı. Yüzyılları, çağları aşıp bizlere ulaştı ve geleceğe köprü oldu. Geçmişimizi geleceğe emanet edeceğimiz yer olan aile, ne kadar Devamı…

Arkeolojik Mimaride Taş

Arkeolojik Mimaride Taş Orhan Bingöl Bilgin Kültür Sanat Yayınları Arkeoloji, bir”bilim” dalına dönüşüp, “bu nedir”eyanıt aramaktan çok “nasıl” ve “neden”i sorgulamaya başladığında, hatta ondan çok daha önce sorgulanınasına başlanan konuların ilk sırasında yine bu kitabın başlığını oluşturan sorular yer almaktaydı: “bu koca taşları nasıl işlediler nasıl kaldırdılar”? Örneklemek gerekirse Vitruvius Devamı…

Gelişmekte Olan Ülkelerde Yeşil İş Potansiyelinin Değerlendirilmesi – Bir Uygulayıcı Kılavuzu

Gelişmekte Olan Ülkelerde Yeşil İş Potansiyelinin Değerlendirilmesi – Bir Uygulayıcı Kılavuzu Kolektif Efil Yayınevi Endüstrileşmiş ülkeler hakkında yapılan bazı çalışmalar, sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin istihdamı nasıl etkileyebileceğini ele almaktadır. Bunlar genel anlamda, “normal iş” senaryolarına kıyasla toplam iş kazançlarına ulaşır. Bu çalışmaların daha ayrıntılı hali, yalnızca toplam Devamı…

İslam ve Tekil Hiyerarşi

İslam ve Tekil Hiyerarşi Aydın Mutlu Dinçoğul Alan Yayıncılık Toplumsal hayatın içinde hiyerarşinin, gönüllü ve zora dayalı olmak üzere, özünde farklılık olan iki ayrı tarzı vardır. Gönüllü hiyerarşi, ‘olasılıkçı indeterminizme’ açılabilen rizomatik farklılaşma dinamiklerinin, dayanışma içindeki çoğulluğuna açılır. Zora dayalı hiyerarşi ise, farklı olasılıkların yolunu tıkayarak, bu olasılıkları kendi içinde Devamı…

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak Ziya Gökalp Bilge Kültür Sanat Ziya Gökalp’ın Türkleşmek İslâmlaşmak Muasırlaşmak kitabı 1918’de basılmıştır. Daha önce, 1913-1914’te, Türk Yurdu’nda bir seri makale olarak yayımlanmıştı. 1918 baskısıyla Türk Yurdu’nda çıkan makaleleri karşılaştırdık. Farklılıkları belirttik.Kitaba alınmayan bir makaleyi de sırasında verdik. Bu makale, H. Ş. imzasını kullanan bir Ermeni vatandaşa Devamı…

Kadınlığa Dair

Kadınlığa Dair Sabiha Sertel Sel Yayıncılık Bundan tam yüz yıl önce, Mart 1919’da, işgal altındaki İstanbul’da haftalık bir dergi yayın hayatına başlar: Büyük Mecmua. Zekeriya ve Sabiha Sertel’in kurucuları arasında yer aldığı, dönemin en etkili kalemlerini ve entelektüellerini bir araya getiren bu “edebi ve ilmi” dergi, işgal güçlerine bağlı sansür kurulunun öfkesini üzerine Devamı…

Aşikar Mahremiyet

Aşikar Mahremiyet Semra Aydın Avşar A7 Kitap Kuşaklararası mahremiyet algısının farklılaşması, sosyal medya üzerinden nasıl okunur? Sosyal medyanın kullanımı, toplumun tğm kesimleri tarafından kabul görmekte ve kullanım sıklığı her geçen gün özellikle gençler ve çocuklar arasında yaygınlaşmaktadır. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıi hızlı bilgi paylaşımı ve bilgiye ulaşma ile birçok kşiyle Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Kadın Emeği

Kadın Emeği Ferhunde Özbay İletişim Yayınevi Türkiye’de kadın ve çocuk emeği ile işgücü piyasasında her iki emek gücünün kullanılma biçimlerinin dönüşümü Ferhunde Özbay’ın uzun dönemli araştırma faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyordu.Bu araştırmalar, 19. yüzyıldan günümüze uzanan tarihsel seyri içinde, haneiçi ve hane dışında, kadın ve çocuk emeğinin kullanılma biçimlerinin dönüşümü, kırsal emek ile kentsel Devamı…

önce , sizekitap tarafından