Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar

Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar Kolektif Anı Yayıncılık Toplumlar eskiye nazaran daha hızlı toplumsal değişme içerisindedir. Bu hızlı değişim ister istemez birçok sosyal sorunu beraberinde getirmektedir. Sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel ve teknolojik değişimler, toplumların refah seviyesinin yükselmesine katkı sağladıkları kadar birçok sosyal sorunun ortaya çıkmasına yol açmakta ya da var olan Devamı…

Erzincan’da Sosyal Damga Kimlik ve Yoksulluk

Erzincan’da Sosyal Damga Kimlik ve Yoksulluk Kollektif Siyasal Kitabevi Erzincan’ın en eski sakinlerinden olan, literatürde Lomlar olarak kabul edilseler de yerelde ‘Poşa’ olarak adlandırılan ancak kavramın dışlayıcı bir anlamda kullanılması nedeniyle bu nitelendirmeyi kabul etmeyen ‘Poşa’ toplumu, yoksulluğu ve işsizliği çok yoğun yaşayan bir topluluk olarak Erzincan’ın toplumsal hayatında varlıklarını Devamı…

19. Yüzyıl Doğu Süryanilerinde Sosyal ve Ticari Hayat

19. Yüzyıl Doğu Süryanilerinde Sosyal ve Ticari Hayat Murat Gökhan Dalyan Kitabevi Yayınları Nasturi, ilk Hıristiyanlık tartışmalarından sonra ortaya çıkan mezhebe inanan halka verilen isimdir. Nasturiler ilkçağ dönemlerinden itibaren Sasani-Bizans çekişmelerinin ortalarında bulundukları için her iki devletten de zaman zaman tolerans gördüler. Ancak aynı mezhebe ve dine mensup olmadıkları için Devamı…

Dini Sosyalleşme ve Sosyal Dışlanma Ekseninde Engellilik

Dini Sosyalleşme ve Sosyal Dışlanma Ekseninde Engellilik Yunus Bucuka Gece Akademi Engellilik, evrensel bir olgu ve kitlesel bir sorundur. Dünya çapında, herhangi bir engellilik sorunuyla yaşamak zorunda olan bir milyardan fazla kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu nüfusun iki yüz milyonu ise engelli oluşlarından dolayı hayatlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Devamı…

Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop

Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop Özgür Kıran Berikan Yayınları Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde ve en kuzey noktasında yer alan Sinop doğal, tarihi ve turistik yönlerden adını duyurmuş bir şehirdir. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olmasının yanı sıra farklı doğal güzellikleri barındırması, tarihi cezaevi ve kalesi ile deniz turizmi Sinop’u bir çekim merkezi Devamı…

Yalıtım ve Sosyal Temaslar

Yalıtım ve Sosyal Temaslar Robert Ezra Park Pinhan Yayıncılık “Kişinin ait olduğu grubun üyelerinden mutlak yalıtımı düşünülemez. Biyolojik açıdan bakıldığında dahi, yeni bir varlık için ön koşul, üst seviye hayvan türlerinden iki ferdin bir araya gelmesidir. Söz konusu insan ise salt fizyolojik olarak yaşamını sürdürebilmek için dahi yavru, ebeveynlerinin beş Devamı…

Ahlaki ve Sosyal Düşünceler Maksimler

Ahlaki ve Sosyal Düşünceler Maksimler François de La Rochefoucauld Arya Yayıncılık Derin anlamlar içeren, okuyanın üzerinde derin bir etki bırakan, akılda uzun düşüncelere yol açan ve öyle çabuk akıldan çıkmayacak büyük sözler yaratmak kolay değildir.  Derin anlamları olan ve birkaç kelimenin içine büyük bir hayat felsefesi sığdıran Maksimleri bir örnektir. Devamı…