Sol ve PKK

Sol ve PKK Bülent Başısarıklı Yayın B ‘Emperyalizm Aleyhine Mücadele Etmek Vicdanı Olan İnsanlara Bir Vazifedir.’ – Gazi Mustafa Kemal Paşa (18 Nisan 1921, Hakimiyeti-Milliye) Osmanlı Devleti, 1969 Viyana bozgunu sonrası, psikolojik üstünlüğünü de kaybetmiş, taarruz etme sırası Avrupa ve Rusya’ya geçmiştir. Avrupalı ve Rusların bu çalışmaları çok geçmeden semeresini Devamı…