Türklerin Siyasi Tarihi (MÖ 3 – MS 7)

Türklerin Siyasi Tarihi (MÖ 3 – MS 7) Erol Kürkçüoğlu Bilge Kültür Sanat Bozkır ellerinin birden fazla birlik kurduklarına nadiren şahit olurken, Türklerin Asya Hunlarından, Selçuklulara gelinceye kadar yirmiye yakın devlet kurdukları ve değişik adlar altında varlıklarını 1500 yıla yakın koruduklarına tanık olmaktayız. Türk topluluklarında görülen bu nadir süreklilik için, Devamı…

Batı’da ve İslam Dünyasında Radikalizm ve Siyasi Reform

Batı’da ve İslam Dünyasında Radikalizm ve Siyasi Reform Kai Hafez Bilge Kültür Sanat “Yazar, köktencilik, radikalizm ve demokratikleşme gibi konuların zorlu arazisinde dolaşarak olağanüstü bir iş çıkarıyor. Genellikle sadece fanatizmin ve hararetli duyguların kol gezdiği yerlere ışık tutuyor ve rasyonel bir kavrayış sunuyor. Bu kitabı okumak, tıpkı temiz, taze bir Devamı…

Bir Siyasi Biyografi Lenin

Bir Siyasi Biyografi Lenin Tamas Krausz Kalkedon Yayıncılık Marx’ın ünlü, “Kapitalist özel mülkiyetin matem çanları çalar, mülklere el koyanların mülkleri ellerinden alınır,” tezi “modern toplum”un çelişkilerinden çıkmıştı. Ancak bu tezi uygulanan bir program ve hedef haline ilk getiren Vladimir İlyiç Lenin oldu. Aradan geçen onca yılın ardından bakıldığında bile, “devletsiz” Devamı…

Siyasi İlahiyat – Liberalizmin Teolojik Kökenleri

Siyasi İlahiyat – Liberalizmin Teolojik Kökenleri İsmail Kurun Orion Kitabevi Elinizdeki kitap Batı siyaset felsefesi tarihi alanında bir araştırmadır. Türkiye’de ve dünyada din ve devlet ilişkilerini teorik olarak inceleyen çalışmalar yaygın olsa da siyasi teori ve kavramların teolojik kökenlerini inceleyen çalışmalar nadirdir, çünkü dünyada ve Türkiye’de mevcut genel kanaat halen Devamı…

Ezeli Siyasi Dinin Ebedi Edebi Dili – Büyülü Gerçekçilik (Cilt 2)

Ezeli Siyasi Dinin Ebedi Edebi Dili – Büyülü Gerçekçilik (Cilt 2) Halis Çetin Kadim Yayınları Önce Söz’ün yerini Dil’e bıraktığı, hakikatin yerini yalana bıraktığı, büyülü gerçekçiliğin yerini gerçekçilik büyüsüne bıraktığı, gerçekçilik büyüsünün yerini yalanın gerçekliğine bıraktığı, ölümlü Tanrının yerini ölümsüz insan-tanrılar panteonuna bıraktığı hakikate isyan çağında ‘her şeyin, her şey Devamı…

Siyasi Düzen ve Siyasi Çürüme

Siyasi Düzen ve Siyasi Çürüme Francis Fukuyama Profil Yayıncılık David Gress, The Wall Street Journal’daki yazısında Francis Fukuyama’nın Siyasi Düzenin Kökenleri isimli kitabından “ilmine hâkim ve hayran olunacak şekilde hudutsuz bir hırsa sahip” şeklinde bahsetmişti. The New York Times Book Review’da Michael Lind, kitabı “zamanımızın öncü entelektüellerinden birinin devasa bir Devamı…

Zamanımızın Avrupa Siyasi Tarihi

Zamanımızın Avrupa Siyasi Tarihi Yusuf Akçura Karbon Kitaplar “Beyler, tarih mütalaasında, insanı müteselli eden bir nokta işte budur: Beşeriyet kimin olduğuna aklımız ermeyen kavi ve muktedir bir el tarafında yavaş olsa da zikzaklar yapsa da gerilemelerle karışık bulunsa da her halde ilerlemektedir. Amma beşeriyetin bu terakki ve tekamülü siyanen olmuyor; Devamı…