Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Sisteminin Yenilenme İhtiyacı

Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Sisteminin Yenilenme İhtiyacı Yüksel Gündüz Pegem A Yayıncılık Varlığını devam ettirmek isteyen bütün örgütler, var olma nedeni olan amacını gerçekleştirme derecesini sürekli olarak bilmek ve izlemek durumundadır. Bu örgütsel olgu, sürekli bir izleme, inceleme, değerlendirme ve geliştirme etkinliğini kapsayan teftişin önem ve Devamı…

İyi Türkiye

İyi Türkiye Fatih M.Şeker Aygan Yayıncılık Elinizdeki “İyi Türkiye” isimli eser Genel Başkan Yardımcımız Fatih M. Şeker bey tarafından kaleme alınmıştır. Kendisi Türk düşünce geleneği hususunda ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerdendir. Bu bakımdan eserinde ele aldığı adalet, hukuk, devlet idaresi, ahlak, toplum vb. konuları işlerken milletimizin tarih yolculuğunda biriktirdiği büyük Devamı…

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak Ziya Gökalp Karbon Kitaplar Ziya Gökalp, Türkçülerin gayesinin muasır bir İslam Türklüğü olduğunun altını çizdiği bu eserinde; Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak kavramlarına geniş açıklamalar getiriyor. Bu üç cereyanın gerekliliğini ortaya koyan Gökalp, okullarda öğretilen terbiye metotlarında takip edilen gayelerin de Türklük, İslamlık ve Muasırlık olduğunu belirtiyor. Türkleşmek Devamı…

Dünyaya Yön Veren En Etkin 100

Dünyaya Yön Veren En Etkin 100 Michael Hart Thales Yayınevi Michael Hart’ın tartışmalara yol açan elinizdeki kitabı ilk kez yayınlandığında, eleştirmenler yazarın oldukça cesur olduğundan bahsediyordu. Hart, kendince en etkili bulduğu kişilerin listesini yapmakla kalmamış, onları etki derecelerine göre sıralamıştı. Fakat eleştirmenler yanıldı. Kitap o günden bu güne iyi bir satış Devamı…

Din ve Siyaset

Din ve Siyaset Mehdi Hadevi Tahrani Kevser Yayınları İslam Devrimi’nin ortaya çıkışı, siyasal İslam düşüncesini iç ve dış düşüncelerin odak noktası hâline dönüştürmüş, bu müddet zarfında birçok soruyu ve çeşitli endişeleri de beraberinde getirmiştir. Fıkhi, genel anlamda İslami terminolojideki kimi belirsizlikler, bu konuda uzman olmayan kimseler için birçok şüphe ve Devamı…

İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri

İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri Özlem Bağdatlı Dergah Yayınları Siyaset, en geniş anlamda, insanların hayatlarını düzenleyen genel kuralları yapmak, korumak ve değiştirmek için gerçekleştirdikleri faaliyetler olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte yönetici, siyasi sistem, adalet, devlet kavramları bütün düşünce geleneklerinde kendisine yer bulmuştur. Elinizdeki çalışmada, Türk-İslam siyaset düşüncesinin ürettiği veya üzerinde durduğu Devamı…

Din Sosyoloji ve Siyaset Üzerine Analizler

Din Sosyoloji ve Siyaset Üzerine Analizler Yusuf Yavuzyılmaz Kutup Yıldızı Yayınları Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur…!” diyor büyük imam Hz. Ali. Acı çeken bir mazlumun feryadına kulak tıkamak acılara karşı duyarsızlaştırır insanı ve zamanla insanlığından utanır hale getirir. Bizim kulaklarımızı ise mazlumların sesi bizi çoktan Devamı…