Sivil İtaatsizlik

Sivil İtaatsizlik Henry David Thoreau Tutku Yayınevi “En iyi hükümet en az hükmedendir.” Sivil İtaatsizlik terminolojisini hayatımıza kazandıran Henry David Thoreau’dur. Hindistan’da Mahatma Gandhi’den Amerika’da Martin Luther King ve Malcolm X’e kadar etkisini hissedebileceğimiz bir isim. Thoreau Sivil İtaatsizliğin, kişinin vicdanını ve özerkliğini yasaların gerekliliklerinden daha ön plana alması gerektiğinin Devamı…

Sivil Toplum ve Modernlik Tahayyülü: Eğitim Gönüllüleri Vakfı Örneği

Sivil Toplum ve Modernlik Tahayyülü: Eğitim Gönüllüleri Vakfı Örneği İrfan Özet Hiperlink Yayınları Bu araştırma, Türkiye’de 1980 sonrası dönemde yaşanan değişim sürecinin hakim aktörlerinden sivil toplum ağlarını, eğitim alanına yönelerek anlamaya çalışır. Yaşanan değişim, toplumsal hiyerarşinin çeperinde konumlanan muhafazakar bloğun geliştirdiği dinamik ağlarla sınırlı kalmayıp; modernlik projesinin sıkı bağlılarından laik Devamı…

Türk Sinemasının Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkisi

Türk Sinemasının Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkisi Ufuk Uğur Hiperlink Yayınları Geçmişten günümüze kadar olan süreçte insanoğlu doğası gereği sürekli güçlü olanın gücünü, kendi haklarına saygı gösterilmesi için sınırlandırmak istemiştir. Ortaçağda kentler ortaya çıkmış, kentte oluşan burjuvazi kesim feodallere karşı haklarını korumak için ortak hareket etmişlerdir. Bu dönemde sivil toplum Devamı…

Halkla İlişkiler Perspektifinden Sivil Toplum

Halkla İlişkiler Perspektifinden Sivil Toplum Emel Karayel Bilbil Pales Yayıncılık Halkla ilişkiler perspektifinden sivil toplumu değerlendirirken, STK’ların doğuşu, yapısı, oluşumu, tarihçesi, bu kapsamda diğer bazı ülkelerde ve Türkiye’deki gelişimi, son derece önem taşıyan konulardır. Bu sebeple kitap çalışmamızın ilk bölümlerini yoğunluklu olarak sivil toplum kavramı, dünyada ve Türkiye’de sivil toplumun Devamı…

Dünden Bugüne Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Sivil-Asker İlişkisi

Dünden Bugüne Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Sivil-Asker İlişkisi T. Gökhan Özçelik Ekin Basım Yayın – Akademik Kitaplar Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Türkiye’nin Sivil Anayasa İhtiyacı

Türkiye’nin Sivil Anayasa İhtiyacı Fatma Duygu Bozkurt Adalet Yayınevi Yaklaşık iki asırdır yaşandığı üzere yine mükemmel bir yeni anayasaya sahip olmamız hususunda toplumsal bir uzlaşı oluşmuş görünmektedir. Oysa bu ihtiyacın neden kaynaklandığı, hangi yöntem ve nasıl bir içerikle giderileceği hususunda aynı uzlaşıyı görmek mümkün değildir. Bu kafa karışıklığını gidermeyi hedefleyen Devamı…

Göç Sonrası Sorunların Çözümünde Sivil Toplum Stratejisi

Göç Sonrası Sorunların Çözümünde Sivil Toplum Stratejisi Filiz Tufan Emini Ekin Basım Yayın – Akademik Kültür Kitaplar Birinci Bölüm Göçün Kavramsal Ve Kuramsal Çerçevesi İkinci Bölüm Sivil Toplum Ve Sivil Toplum Kuruluşları Üçüncü Bölüm Göç Sonrası Sorunlar Ve Sorun Çözme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Dördüncü Bölüm Sivil Toplum Kuruluşlarının Göç Devamı…

Sivil Toplum

Sivil Toplum İsmail Akbal Çizgi Kitabevi Yayınları Günümüzde temsili demokrasinin, en ideal yönetim biçimi olduğu birçok kesim tarafından dile getirilmektedir. Fakat 21. yüzyılda temsili demokrasinin çoğunluğun azınlığı baskı altına alması ve temsilde kendilerine yer bulamayanların huzursuzluğu dile getirilmeye başlanmıştır. Kısaca temsili demokrasilerin temsiliyet krizine girdiği iddiaları sıkça vurgulanmış ve bu Devamı…