Romantik Düşünce ve Sanat

Romantik Düşünce ve Sanat Özkan Eroğlu Tekhne Yayınları Bu kitaptaki örnekler göstermektedir ki, romantik düşünceye sahip sanatçılar sadece sanat yapmamış, edebiyat, filozofi, teoloji, doğa bilimleri, vb alanlarla yakından ilgilenmiş, yüksek âlemlere ilişerek, duyma, görme şekilleri geliştirmiş ve böylece farklı derin hissedişler ortaya koymuşlardır. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Devamı…

2. Abdülhamid: Sanatkar ve Sanat Hamisi Bir Sultan

2. Abdülhamid: Sanatkar ve Sanat Hamisi Bir Sultan Ciltli Ayşe Ersay Yüksel Ötüken Neşriyat Sultan 2. Abdülhamid, yakın dönem Türk tarihinin en tartışmalı siyasî figürlerinden birisi olarak temayüz etmiş, 33 yıllık saltanatı bir kutuplaşmalar kalabalığının bugüne dek etkisini sürdüren ana başlıklarını belirleyecek kadar aktüel bir meseleye dönmüştür. Ayşe Ersay Yüksel’in Devamı…

Sanat Felsefesi Pratiği

Sanat Felsefesi Pratiği Bu kitapta dört seminer ve iki konferansın ses kayıtlarının çözümlenmiş halleri yer alıyor. Dört seminer metniyle sanat felsefesinin genel pratiği üzerine açıklamalar yapılırken, iki konferans metniyle de sanat felsefesinin özel pratiği üzerine yaklaşımlarda bulunuluyor. Böylece genel sanat felsefesi ile özel sanat felsefesi pratikleri arasında nasıl bir ilişki Devamı…

Modern ve Postmodern Dönemlerde Soyut Sanat Felsefesi

Modern ve Postmodern Dönemlerde Soyut Sanat Felsefesi Şule Gece Çelikkan Cem Yayınevi Sanatın, bir yapma, yaratma, gerçekleştirme faaliyeti olması onun hem soyut hem de somutluğunun tek bir elde sanatçının yaratıcılığında toplanmasıdır. Soyut sanat özü itibariyle yaşamda fark edilmemiş anların dalgınlığın kırılması, açık bir duyuş ve düşünüşle yaşamın ve sanatın yaratıcı Devamı…

Edebiyat ve Sanat Üzerine

Edebiyat ve Sanat Üstüne Vladimir İlyiç Lenin Payel Marx ve Engels edebiyat ve sanat mevzularında ayrı birer kitap yazmadıkları şeklinde Lenin’in de bu mevzuda yazılmış bir kitabı yoktur. Sadece Marksizm tüm maddesel ve düşünsel mevzuları kapsayan bir dünya görüşüne dayandığı için, Lenin sanat ve edebiyatı yaptığı çözümlemelerinin ve mücadelelerinin içine Devamı…

Sanat ve Edebiyat

Sanat ve Edebiyat Sigmund Freud Payel ‘Sanat ve Edebiyat’, Freud’un yaratıcı sürecin ruhbilimsel yönleri üzerine yazdığı yazılardan büyük bir bölümünü bir araya getirmektedir. En başta Freud’un bir edebiyat eseri üzerine yayımlanmış en kapsamlı çözümlemesi olarak kabul edilen Wilhelm Jensen’in Gradiva romanına ilişkin yaptığı çalışma yer almaktadır. Ayrıca, Shakespeare, Leonardo da Devamı…

Sanat ve Edebiyat Üzerine

Sanat ve Edebiyat Üstüne Anatoli Lunaçarski Adam …Lunaçarski, klasik ve çağdaş edebiyat, fotoğraf, müzik ve heykelciliğin çeşitli problemlerı üzerine bin beş yüz kadar yazı yazmış, Rus edebiyatı ve Batı Avrupa edebiyatı evveliyatına ilişkin bir takım mevzuşma metni hazırlamış, edebiyat ve esterik problemlerı üzerine incelemeler, çağdaş sanat ve politikanın en önemli Devamı…

Grand Efes Çağdaş Mekanda Sanat

Grand Efes Uygar Mekanda Sanat Kolektif İlke Basın Gösterim Bu kitap, dönüşüme damgasını ortak değerler arasında sanatı öne çıkartıyor,çağdaş bir mekandaki çağdaş sanat tesirinin sürdürebilirliğine odaklanıyor. 1960’lardan 2010’lara uzanan vakit perspektifi içinde,ender rastlanır düzeyde sanatla iç içe mevcud bir mekan öyküsü ve aynı çağın farklı güzel duyu değerlerini paylaşan seçkin Devamı…

Sanat Hayat Bir Muamma Aforizmalar

Sanat Yaşam Bir Muamma Aforizmalar Ali Artun İletişim Yayıncılık En sonucunda sanat hayatla, yaşam da sanatla anlamlandırılır. Hem birbirlerinin varlığını belirler hem birbirlerini tehdit ederler. Sanat ve yaşam, kimi süre özdeş, kimi süre karşıt sayılırlar. Baştan beri sanatçılar ve filozoflar bu diyalektiği aşabileceklerini, bu ikiliğe son verebileceklerini hayal etmişlerdir. Fakat Devamı…