Bir Rumeli Rüyası – Eski Yugoslavya

Bir Rumeli Rüyası – Eski Yugoslavya Güner Arslan Nota Bene Yayınları Geçmişi her anışında insan yeniden yazar. Hatırlayışın doğası bu… İnsan, görebilmek için çoğu zaman anıları kendinden uzaklaştırır. Dönüp bakabilmek için… Anılar eskidikçe öyküleşir ve o öyküye tutunup kalır. Buna tanıklık denir. Tanıklık etsin diye taşır kişi öyküleri omzunda. Ama Devamı…

Rumeli’den Geliyorum

Rumeli’den Geliyorum Hüseyin Sezgin Yayın B Balkan Savaşlarını Enver Paşa şöyle anlatmaktadır: “… Başıboş sürünen bozguna uğramışlar ordusuna, Rumeli’nin bağlarından kopup gelen, daha perişan yüz binlerce göçmeni, sürünerek, eriyerek akan kafileleri de eklemeliyiz. Evet, Rumeli göçüyor, Rumeli boşalıyordu. Rumeli’yi asırlarca evvel alan, Rumeli’de asırlardır yaşayan son Türkler, yirminci yüzyılın başlarında Devamı…

Balkan Savaşlarında Rumeli Türkleri

Balkan Savaşlarında Rumeli Türkleri Bilal N. Şimşir Data Yayınevi Atatürk, 1912 Balkan bozgununu Trablusgarp’ta bulunmuş olduğu sırada haber almış. Gençliğinde yazdığı Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı kitabında, “Bir gün duydum ki doğduğum şehir Selanik, orada annem ve kız kardeşim düşmana teslim edilmiş” der. Ata’nın yüreğine sanki bir hançer saplanmıştır. Devamı…