1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi

1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi Ersin Müezzinoğlu İmaj Yayıncılık İran azerbaycanı Tedkik Raporu 92 sayfalık Osmanlıca metindir. Türkiye Cumhuriyeti Erkanıharbiyeiumumiye Riyaseti İstihbarat Şubesi tarafından 1927 yılında ankara’da Erkanıharbiyeiumumiye Matbaasında bastırılmıştır. İstihbarat Şubesi tarafından “mahrem ve hizmete mahsus” ibaresiyle yayınlanmıştır. Kitabın mahiyeti itibariyle gizli olması nedeniyle kitapta yazarından söz Devamı…

Kudüs’teki Hristiyanların Ziyaretgahlarına ve Mabetlerine Dair Bir Tahkikat Raporu

Kudüs’teki Hristiyanların Ziyaretgahlarına ve Mabetlerine Dair Bir Tahkikat Raporu İhsan Satış Libra Yayınları Kudüs’te Hristiyanların Kutsal Yerler’inde ilan edilen 1852 Osmanlı statükosu, birçok araştırmacının ilgisini çekmekte olup, Kudüs’te Osmanlı idaresinden sonra gelen yönetimler tarafından örnek alınan bir düzenlemedir. Elinizdeki bu çalışma, 1852 Osmanlı statükosunun temelini teşkil eden bir rapor üzerinde Devamı…

Arıburnu Muharebeleri Raporu

Arıburnu Muharebeleri Raporu Mustafa Kemal Atatürk Kopernik Kitap “Conkbayırı’nın güneyindeki 261 rakımlı tepeden Conkbayırı’na doğru 27. alaydan sahilin gözlem ve ele geçilmesiyle görevli bir müfrezenin askerlerinin Conkbayırı’na doğru kaçmakta olduklarını gördüm. Bizzat bu askerlerin önüne çıkarak “Niçin kaçıyorsunuz” dedim. “Efendim, düşman!”, dediler. “Nerede” dedim. “İşte”! diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Devamı…