Rusya’nın Suriye Politikası

Rusya’nın Suriye Politikası Yaroslav Samoylov Hitabevi Yayınları Orta Doğu güç dengesine etkisi açısından Rusya’nın Suriye operasyonunun en önemli sonucu bölgede güç maksimizasyonu peşinde olan ve Rusya’nın çıkarlarını zedeleyen ABD’nin bölge üzerindeki tekel olma planlarını engellemesidir. Bununla birlikte Orta Doğu sistemi ABD merkezli olduğundan ve ABD bölgede askeri açıdan Rusya’dan daha Devamı…

Gazneli Mahmud’un Din Politikası

Gazneli Mahmud’un Din Politikası İzzetullah Zeki Çizgi Kitabevi Yayınları Onbirinci yüzyılda Gazne merkezli büyük bir Türk Devleti’ni kurarak fetih hareketleriyle sınırlarını Mâverâünnehir’den Hindistan’ın içlerine kadar genişleten, 33 yıllık saltanatı boyunca Ehl-i Sünnet birlik ruhunu hâkim kılmaya çalışan Gazneli Mahmud, dinî, siyasî, askerî ve ilmî faaliyetleriyle bu asırda İslam âleminin bayraktarlığını Devamı…

Duygu Politikası

Duygu Politikası Brian Massumi Otonom Yayıncılık Duygu, etkileme ve etkilenme gücüdür. Dünyaya açıklığın bir ifadesi olan bu basit tanım, bir dünya soruya açılıyor. Etkilemek ve etkilenmek karşılaşmada olmaktır, karşılaşmada olmak ise maceraya çoktan atılmış olmak. Duygu, bir öznenin içselliğinde kapalı kalan bir hissediş olmak bir yana, dünyanın olaylarına dolaysız bir Devamı…

Maliye Politikası ve Türkiye İçin Alternatif Kalkınma Modeli

Maliye Politikası ve Türkiye İçin Alternatif Kalkınma Modeli Zafer Durmuş Bozca Cinius Yayınları Zafer Durmuş Bozca 1977 yılında Aydın’da doğdu. Aydın Lisesi’ni 1995 yılında bitirdikten sonra yüksek öğrenimine İzmir’de devam etti. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Stajını Aydın Tekstil Fabrikası’nda yaptı. Devamı…

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2 Kolektif İdeal Kültür Yayıncılık 1930’lu yıllara kadar barışçıl ve uluslararası hukuka uygun bir bakış açısı takip edilen Türk dış politikasında 1930’lardan sonra yine güvenlik odaklı ve barışçıl bir bakış hâkim olmuştur. Uluslararası gelişmeler bağlamında İkinci Dünya Savaşı’na giden yolun taşlarının döşendiği bu zaman diliminde Devamı…

Westphalia‐Sistemi’ne Karşı Millet‐Sistemi Söylemi ve Türk Dış Politikası

Westphalia‐Sistemi’ne Karşı Millet‐Sistemi Söylemi ve Türk Dış Politikası Kemal Çiftçi Siyasal Kitabevi Modern anlamda “Uluslararası İlişkiler”in “Westpha-lia-Sistemi”nin ortaya çıkardığı ulus-devlet kavrayışı ve kavramları ile izah edilmesi, özellikle “Realizm” bağlamında, olağan/tartışmasız bir “gerçeklik” haline dönüştürülmüştür. Bununla birlikte, Soğuk Savaş sonrası dönemde ulus-devlet sistemine karşı küreselleşmenin meydan okumasına uygun olarak, “Westphalia-Sistemi”ne alternatif Devamı…

Rusya’nın Kürt Politikası

Rusya’nın Kürt Politikası Burcu Özdemir İlgi Kültür Sanat Yayınları 4. Ivan ile temellendirilen, Petro ile başlayan Rusya’nın yayılmacı politikası, yakın çevresinde özel ilişkiler kurarak ve onları kendisi için ayrıcalıklı hissettirerek gelişmiştir. Rusya, Karadeniz’i, Kafkasya’yı ele geçirerek Doğu Anadolu’daki etnik ve sosyal yapıdan yararlanmaya çalışmış, bu yolla Akdeniz’e inmeyi hedeflemiştir. Bu Devamı…

Türk Dış Politikası’nın ve Kıbrıs’ın Zorlu Dönemi

Türk Dış Politikası’nın ve Kıbrıs’ın Zorlu Dönemi Furkan Kaya Yeditepe Üniversitesi Yayınevi Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun Türk dış politikasına ve uluslararası ilişkilere en büyük katkısı, çok yönlü dış politika anlayışı ile Soğuk Savaş bloğunun tarafları ABD ve Sovyetler Birliği arasında yumuşama (detant) dönemini başlatacak adımları atmış olmasıdır. Özellikle 1955-1960 Devamı…

Kamu Politikası Analizi

Kamu Politikası Analizi Cenay Babaoğlu Gazi Kitabevi Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0