Peridot

Peridot Zenda Ezer Name Yayınları Peridota min bi ku deÇavzeryaya min çi buBejinzirava min çimaLevşirina min çawaPorzerina min sedem…?Makevina min beje!Ev bedengiya teJi ber çiEv berzebuna bedem ji bo çi ye?Ma qey tu nizani Evinşara dile minMa tu nezani Şarevina jina min Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Devamı…