Tarih

Milli Mücadele Tarihi 1918 – 1923

Milli Mücadele Tarihi 1918 – 1923 Mustafa Turan Berikan Yayınları Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı mirasını paylaşmaya girişen İtilaf Devletlerine karşı Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde Türk Milleti’nin, vermiş olduğu mücadelenin yegane amacı Milli İstiklal’in kazanılması olmuştur. Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun işgal edilmesi ve imzalanan Sevres Antlaşması, galip devletlerin Türk Milleti’ne Devamı…

önce , sizekitap tarafından
Facebook’ta Beğen!

Exit mobile version