Bir Parça Kırık Özgürlük

Bir Parça Kırık Özgürlük Arines Yayıncılık Bulutlara doğru Hakim Bey! Bulutlara doğru verin cezamı…En uzunu olsun… Müebbet olsun mesela… Tam olsun, ömürlük olsun, en uzun yolculuğum olsun.  Zira yaşanacak neresi kaldı ki bu dünyanın, gökyüzünden başka?Gözyaşlarıma yağmur olup yağan, “ah”larıma rüzgâr olan, sadrıma nefes ile dolan;Bulutlar ülkesinden bir ömür verin Devamı…

Özgürlük Uğruna

Özgürlük Uğruna Recep Özgür Gece Kitaplığı Dünyayı kasıp kavuran ikinci dünya savaşının sonlarıydı. Bulgaristan, “barut fıçısı” diye tanımlanan Balkan yarımadasında yer alan, küçük bir ülke konumunda. Tarih, Bulgarların Orta Asya’dan, Atilla komutasında kuraklık ve açlık sebeplerden dolayı batıya yöneldiğini belgeledi. Doğuda Karadeniz’e, batıda Sırbistan’a, kuzeyde Tuna Nehri ile Romanya’ya, güneyde Devamı…

Özgürlük İçin Kürt Yazıları 1

Özgürlük İçin Kürt Yazıları 1 Vedat Türkali Ayrıntı Yayınları Ülkemizin içinde bulunduğu ağır koşullar, olan bitenler üzerinde titizlikle durup düşünmemizi zorunlu kılıyor. Ülkelerinde yaşayan halkların hakları konusunda tüm devletlerinsicilleri şu ya da bu biçimde lekeler taşır. İktidarıelinde tutanlarca devlet, baskı aracı niteliğiyle, bireylere karşı suç işlemeye yönelik bir kuruma kolayca Devamı…

Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük Hareketi

Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük Hareketi Mohammad Sadiq Türk Tarih Kurumu Yayınları Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük Hareketi, bir başkaldırı ve devrim olan Türkiye’deki ulusal kurtuluş hareketinin, özünde yavaş ve uysal bir süreç olan Hindistan’daki özgürlük hareketi üzerinde yarattığı kalıcı etkiyi konu almaktadır. Türkiye’deki bu gelişmeye Hindistan’ın önce Müslüman sonra Devamı…

Berdyaev’de Din, Felsefe, Özgürlük

Berdyaev’de Din, Felsefe, Özgürlük Kasım Müminoğlu Çizgi Kitabevi Yayınları Berdyaev felsefesinin içsel temelini özgürlük ve yaratıcılık oluşturmaktadır. Özgürlük ruhun krallığına tanıklık eder. Onun metafiziğindeki düalizmi Tanrı ve özgürlük oluşturmaktadır. Tanrı özgürlüktür. O hükümdar değil, kurtarıcıdır. Tanrı insana boyun eğme değil özgürlük hissi verir. Felsefe gerçeği ortaya koyar, fakat bu gerçeği Devamı…

Kevok Ya Da Özgürlük

Kevok Ya Da Özgürlük Roj Agir Aryen Yayınları Genç şair gösterir ki bize, dağda olmasan da o demde, dağlı olabilirsin yüreğinde. ve henüz biçmemişse de terziler o kutlu üniformayı üstüne, gerillayı ve devrimi dile getiren güzel şarkılar söyleyebilir biri yine de. bu, bir deruni yaşama vakasıdır çünkü. “o kendi yoluna Devamı…

Kendinin-Sahibi Olmak Özgürlük ve Eşitlik

Kendinin-Sahibi Olmak Özgürlük ve Eşitlik Adalet nedir? Marksizmin adalet hakkında söyleyecek sözü var mı? Marksistlerin özgürlük ve eşitlik düşüncesi var mıdır? Marksistler neden kapitalist özgürlüğü sadece kapitalizmin hatalarından yararlanarak eleştirirler? Kölelik ve feodalizmden bütünüyle farklı olarak kapitalizmle birlikte hem insan bedeninin niteliği hem de insan özgürlüğünün temelleri konusunda çığır açıcı Devamı…

Özgürlük Arayışları

Özgürlük Arayışları Murray N. Rothbard Liber Plus Yayınları Peki, liberalizme ne oldu? Neden 19. yüzyılda liberalizm düşüşe geçti? Bu soru çok kez soruldu, ama belki de temel neden liberalizmin hayat damarlarından birindeki bir çürükte yatıyordu: Batı’da liberal devrimin kısmi başarısıyla birlikte liberallerin giderek, sönük ve yetersiz bir statükoyla yetinmeye başlayıp Devamı…