Özgürlüğe Çağrı Destanı

Özgürlüğe Çağrı Destanı H. Esat Yavuztürk Yason Yayıncılık Dünyanın oluşumu kısaca anlatılıp, o günkü koşullarda dinlerin, hümanist (insancıl) yönetim şekli olduğu; ama ne yazık ki din bezirgânları ve çıkarcı azınlığın, dini duyguyu bir ticari araç gibi kullanıldığı görülüyor. Sömürü düzeninin devamı için insanları Allah ile korkutup, inanç bağımlısı yapıp, beyinlerini Devamı…