Geçit: Hikayem ve Ötesi

Geçit: Hikayem ve Ötesi Ciltli Eksik Parça Yayınları Esra Oflaz Güvenkaya, kitabında sizi farklı yolculuklara çıkarıyor. Yazılanları okurken bunların birebir anı olmadığını, ama yaşam öyküsünün kronolojik anlatımını da içermediğini hemen anlıyorsunuz. Yaşamdan, yaşanmışlıklardan süzülüp gelen deneyimlenmiş yaşanan anlarının birer parodisi denebilir. Ama daha da ötesi o parodiyi ironik ve bir Devamı…

Saray ve Ötesi (Açıklamalı Orijinal Metin)

Saray ve Ötesi (Açıklamalı Orijinal Metin) Halid Ziya Uşaklıgil Can Yayınları “Kadın veya erkek olarak tanımlanmanın ne anlama geldiğinin bir tarihi vardır.” Toplumsal cinsiyet tarihçileri, 1970’lerin ortalarından beri toplumsal cinsiyeti bir analiz kategorisi olarak kullanıyor, cinsiyetler arasındaki algılanan farkların ve ilişkilerin nasıl tarihsel olarak üretildiğini ve dönüştürüldüğünü araştırıyor. Toplumsal Cinsiyet Devamı…

Geçit: Hikayem ve Ötesi

Geçit: Hikayem ve Ötesi Esra Oflaz Güvenkaya Eksik Parça Yayınları Ölmek istiyordum kinimden ama bir yanım hesap sormak istiyor ve teslim etmiyor beni ölüme. Ortamda patlamaya hazır bir bomba taşıyorum sanki. Beynimde dolanan düşünceler hiç de hayra alamet değil.Ayağa kalktım, etrafımdaki çalıları toplayıp Ebru’nun üzerine örttüm ve dönüp yürümeye başladım. Devamı…

Sınıf ve Ötesi

Sınıf ve Ötesi Cem Özkurt Gece Akademi Bu çalışmanın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan başta Prof. Dr. Bahattin Akşit, Prof. Dr. İ. Ertan Eğribel, Doç. Dr. Güncel Önkal, lisansüstü ders aşa-mamda yöntem derslerindeki katkılarından dolayı Prof. Dr. Belma Akşit, Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bö-lümü öğretim görevlileri Prof. Dr. Sabahattin Güllülü ve Devamı…

Süreç Yönetimi İle Lojistik ve Ötesi

Süreç Yönetimi İle Lojistik ve Ötesi Haluk R. Cezayirlioğlu Der Yayınları Küreselleşen dünya ekonomisinde, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Operasyonlar’ın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu alandaki çalışmaların, beklenilen stratejik sonuçları üretebilmesi için; bütünsellik kavramının, değer zincirlerinin tam merkezine oturması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, elinizdeki kitap, bütünselliği ana tema yaparken; Devamı…

İmza ve Ötesi

İmza ve Ötesi Nurettin Öztatar Ütopya Yayınevi 11 Ocak 2016’da kamuoyuna açıklanan, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için üniversitelerden atılan bilim insanları, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük üniversite tasfiyesinin yaşandığı günlerde ne düşünüyorlardı, gelişmeleri nasıl karşıladılar, bildiriyi niçin imzaladılar, sonrasında yaşananları nasıl değerlendiriyorlar? Tümü, en büyük tasfiyenin yaşandığı Devamı…

21. Yüzyılda Sınır Ötesi Vergi Sorunları

21. Yüzyılda Sınır Ötesi Vergi Sorunları Billur Yaltı On İki Levha Yayınları Bu kitap, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Nüsret – Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Merkezi’nin, International Fiscal Association (IFA) ile işbirliği halinde, “David R. Tillinghast Araştırma Programı” çerçevesinde, 5 6 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği “21. Yüzyılda Sınır Ötesi Devamı…

Dilin Ötesi

Dilin Ötesi Turan Koç İz Yayıncılık Bu kitapta, biri çeviri sekiz makale yer almaktadır. Makaleleri birbiriyle ilişkili kılan başlıca sebep bunların ortaya çıkış süreçlerinde iş başında olan bakış açısıdır. Bu da, İslam medeniyetinin kurucu kaynağı olan Kur’ân’ın hakikat ve hayat tasavvuru kadar dil ve üslubunun da bu medeniyetin her türlü Devamı…

Aşkın Sınır Ötesi

Aşkın Sınır Ötesi Hakan Kutevu Maşuk Kitap Üstün yeteneklere sahip sıra dışı bir asker. İntikam için yemin etmiş bir kadın ve onları bir araya getiren inanılmaz bir savaş. Kabil’in o sıradan hayatını kabusa çeviren bombaların aydınlattığı gökyüzünün altında başlayan amansız mücadelenin tam ortasında, bombalanmış bir binanın yıkıntıları arasında kaybolan Şerif Devamı…