Osmanlı Toplumunda Zındıklık

Osmanlı Toplumunda Zındıklık Ömer Menekşe Bilge Kültür Sanat Tarih boyunca güç ve dünyevi menfaat devşirmek için dinin temel esaslarını tahrif eden, kavramların içini boşaltan pek çok istismar hareketi gelip geçmiştir. Dün olduğu gibi zındıklık, ilhad, ehl-i fesad, batınilik, dehrilik gibi isimlerle anılan istismar hareketlerinin bugün de çeşitli isimler altında varlıklarını Devamı…

Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı

Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı Said Halim Paşa Kronik Kitap Said Halim Paşa’nın kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nun sonu… Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

Bir Osmanlı Hekiminin Anılarıyla İmparatorlüğun Zor Yılları 1858-1878

Bir Osmanlı Hekiminin Anılarıyla İmparatorlüğun Zor Yılları 1858-1878 Hristo Stambolski Kitap Yayınevi Hristo Stambolski 1858’de memleketi Kazanlık’tan okumak için İstanbul’a geldiğinde 15 yaşındaydı ve Osmanlı tahtında Sultan Abdülmecid (1839-1861) bulunuyordu. Osmanlı Devleti ile müttefikleri İngiltere ve Fransa ile Rusya arasında cereyan Kırım Savaşının son bulmasının üzerinden henüz iki yıl geçmişti. Devamı…

Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi

Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi Yasin Yılmaz Bir Yayıncılık Bir içtihat hukuku olarak doğan ve gelişen İslam hukuku, tarihi süreci içinde ve özellikle Osmanlı uygulamasında kanun hukukuna doğru bir evrim geçirmiş, Halife Mansur’la bir teşebbüs olarak başlayan, Ebussuud Efendi döneminde kısmen hayata geçirilen İslam hukukunun kanun hukukuna dönüşmesi süreci özellikle Devamı…

Osmanlı Sarayında Cinsel Eğilimler

Osmanlı Sarayında Cinsel Eğilimler İsmail Metin Urzeni Yayıncılık Osmanlı sarayı, üç kıtaya asırlar boyunca hükmeden bir cihan imparatorluğunu simgeler. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

Osmanlı-Rusya İlişkilerinde Abhazya

Osmanlı-Rusya İlişkilerinde Abhazya Zaza Tsurtsumia Yeditepe Yayınevi Abhazya tarihinin önemli bir bölümü, Osmanlı Devleti ve Rusya’nın Gürcistan ve tüm Kafkasya’ya yönelik siyasi ve askeri faaliyetleri ile ilişkilidir. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

Osmanlı Devleti’nde Muhaceret, İskan ve Entegrasyon

Osmanlı Devleti’nde Muhaceret, İskan ve Entegrasyon İsmet Sarıbal İdeal Kültür Yayıncılık Kırım Savaşı ve 93 Harbi sonrasında yaşanan kitle göçleri neticesinde Osmanlı Devleti göç olgusunun acı deneyimini defaatle yaşamak zorunda kaldı. Bu kitle göçleri, yüzyıllardır yaşadıkları topraklarda bir anda azınlık konumuna düşen Müslüman halk için Anadolu’yu âdeta bir sığınak hâline getirdi. Yazarı Sizekitap’da Ara Devamı…

Mısır’daki İngiliz Osmanlı Esir Kampından Maziye Bugüne Yarına Işık (1919-1920)

Mısır’daki İngiliz Osmanlı Esir Kampından Maziye Bugüne Yarına Işık (1919-1920) Ciltli Ahmet Tetik Nobel Akademik Yayıncılık Birinci Dünya Harbinin cephelerinde savaşan Osmanlı Ordusunun, İngilizlere esir düşen askerlerinin tutulduğu Mısır’daki kamplardan birisi de Kahire yakınlarındaki “Tura Esir Kampı”. 1919 yılında harp sona ermiş ancak esirler henüz serbest kalamamışlardır. Yazarı Sizekitap’da Ara Devamı…

Osmanlı’da Bilim

Osmanlı’da Bilim Miri Shefer-Mossensohn İş Bankası Kültür Yayınları Osmanlı’nın İslamiyet’in altın çağından sonraki kültürel ve teknolojik gelişmesinin kendi içine kapalı bir şekilde gerçekleştiği, yeniliklere karşı duyulan ilginin giderek azaldığı ve sonuçta imparatorluğun duraklama ve gerileme dönemine girdiği uzun yıllar boyunca genel kabul gören bir görüştü. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Devamı…