Çatışan Ortadoğu

Çatışan Ortadoğu Bora İyiat Kripto Basım Yayın Orta Doğu ilk çağlardan bu yana çelişkilerin, çatışmaların ve paylaşımların merkezinde yer almış bir coğrafyadır. Emperyalist ihtiraslar, ekonomik sömürü ve dini ihtilaflar her yerden daha çok Orta Doğu’dan etkilenmiştir. Uzun yıllardan bu yana büyük güçler siyasi rüştlerini Orta Doğu üzerindeki etkileriyle ölçmüşlerdir. Bugün Devamı…

Türkiye ABD İlişkileri ve Ortadoğu

Türkiye ABD İlişkileri ve Ortadoğu Vural Şahbenderoğlu Dorlion Yayınevi 1 Mart Tezkeresinin Parlamento’da kabul edilmemesinin yurtiçinde ve yurtdışında yarattığı yankılar ve doğurduğu sonuçlar, Türk siyasi tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Parlamento’nun kararı kimi çevreler tarafından memnuniyetle karşılanırken, kimi çevrelerce de bir kayıp ve Türkiye-ABD ilişkilerinde bir kırılma noktası olarak değerlendirildi. Devamı…

Ortadoğu’da Devlet Dışı Silahlı Aktörler

Ortadoğu’da Devlet Dışı Silahlı Aktörler Murat Yeşiltaş Seta Yayınları Ortadoğu’da Arap İsyanları sonrası sarsıcı bir dönüşüm yaşandı. Özgürlük, eşitlik ve adalet talepleriyle başlayan gösteriler Tunus dışında diğer bütün örneklerde akamete uğradı. Mısır’daki askeri darbe, Suriye krizinin derinleşmesi, Libya’daki çatışmaların yeniden başlaması ve Yemen’e yönelik Suudi Arabistan’ın askeri müdahalesi Ortadoğu’da var Devamı…

İngiltere Ortadoğu’ya Nasıl Girdi?

İngiltere Ortadoğu’ya Nasıl Girdi? Nurcan Özkaplan Yurdakul Kronik Kitap İngilizlerin tarihi ortadoğu stratejisi: Ticaret, siyaset ve hükmetmek… Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Ortadoğu ve Postkolonyalizm

Ortadoğu ve Postkolonyalizm Ali Balcı Pınar Yayınları Postkolonyalizm tıpkı Şarkiyatçılık gibi günümüzde olup bitenleri kavrayabilmek açısından önemli teorik çerçevelerden biri. Gayatri Chakravorty Spivak, Homi Bhabha, Ranajit Guha, Dipesh Chakrabarty gibi önemli isimlerle anılan postkolonyal teori aynı zamanda Batı merkezli “evrensel”kategorileri reddettiği için oldukça yaygın bir düşünce. Bu bakımdan hem ilk Devamı…

Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez

Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez Taha Kılınç Ketebe Yayınları Tarihin ve coğrafyanın merkezini teşkil eden Ortadoğu, -hepsi de gayet somut ve gerçek birçok nedenden ötürü, dünyanın en önemli bölgesidir. Bu bölgede yaşayan insanlar olarak, bizlerin birinci sorumluluğu, Ortadoğu’yugerçekçi, makul ve derinlikli bir bakışla kavramaktır. “Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez”, ismindeki ‘tez’ sözcüğünün Devamı…

Ortadoğu Yıllığı Sayı: 13 Yıl: 13 2017

Ortadoğu Yıllığı Sayı: 13 Yıl: 13 2017 Kolektif Kadim Yayınları Türkiye’nin Ortadoğu Politikası 2017 / Kemal İnat Ortadoğu Ülkelerinin 2017 Yılı Gelişmeleri Irak 2017 / Recep Tayyip Gürlerİran 2017 / Mustafa CanerFilistin 2017 / Fatma Zehra ToçoğluLübnan 2017 / Ayşe Selcan Özdemirciİsrail 2017 / Haydar OruçSuudi Arabistan 2017 / Muhittin Devamı…

Rusya’nın Ortadoğu’ya Yönelik Dini Politikalarında Misyoner Kurumları (1840-1917)

Rusya’nın Ortadoğu’ya Yönelik Dini Politikalarında Misyoner Kurumları (1840-1917) Arzu Çetinkaya Hiperlink Yayınları “Tek gerekli olan şeyi istedik. Tıpkı bizim sınırlarımız içindeki Müslümanlara ve camilerine verdiğimiz gibi Ortodoks Kiliselerinin ve çalışanlarının dokunulmazlığının kabul edilmesini istedik. Her yıl binlerce dindar Rus’un akın ettiği Kudüs’ün kutsal mekânlarının alıp satılan bir yermiş gibi elden Devamı…