Ol Hikmet Bir Devlet İmiş

Ol Hikmet Bir Devlet İmiş Nermin Taylan Çoban Yayınları Orta Asya steplerinden çıkıp Anadolu’ya oradan Bizans İmparatorluğu sınırlarına uzanan kutlu bir yolculuk ile Söğüt’te mayalanan hamurunu ila-yi kelimetullah yolunda islam sancağını güngörmemiş topraklara ulaştırma gayesi neticesinde diktiği çınarın altındaki farklılıklarını zenginlik olarak addedip hoşgörü temelleri üzerine kurulmuş büyük bir İmparatorluk Devamı…