Sarı Saltık’ın Makamları – Balkanlar’da İlk Müslüman Türk İskanının Öncüsü

Sarı Saltık’ın Makamları – Balkanlar’da İlk Müslüman Türk İskanının Öncüsü S. Burhanettin Kapusuzoğlu Ötüken Neşriyat Sarı Saltık 13. yüzyılın ikinci yarısında Moğol baskı ve hâkimiyetinin acılarını tatmakta olan Selçuklu Anadolusu’nda II. Gıyaseddin Keyhusrev’in oğulları arasındaki saltanat mücadelesini takiben ilk defa tarih sahnesinde göründü. Moğol otoritelerinin desteğini arkasına alan kardeşi Rükneddin’e Devamı…

Bir Hristiyan Nasıl Müslüman Yapılamaz?

Bir Hristiyan Nasıl Müslüman Yapılamaz? Leonica Elena Mantu Emre Yayınları Bu kitabı yazdığım dönemde bir kişiden beni gerçekten yaralayacak bir söz duymuştum: “Yabancılar bu ülkede Müslüman oluyorlar, ancak nasıl olduklarını çok iyi biliyoruz. Müslümanlık ile hiçbir alakaları yok!..” Bizlerin mi Müslümanlık ile alakası yok?… Sizler doğmuş ve büyümüş olduğunuz bu Devamı…

Kur’an İle Müslüman Olmak 3

Kur’an İle Müslüman Olmak 3 Atife Batur Payidar Yayınevi Kur’an ile Müslüman Olmak serinin üçüncü cildidir. Akıl kullanılırken, haktan sapma meyli olmadan ve fitne aramadan, kişisel arzu ve istekler üzerine sapık manalar vermek gibi hastalıklı konuma girmeden ayetlere bakmalıdır. Çünkü İslam dini için iyi niyet beslemeyen, maksadı hakikate ulaşmak olmayan Devamı…

M Nesli: Yeni Müslüman Gençlik

M Nesli: Yeni Müslüman Gençlik Shelina Janmohamed Kaknüs Yayınları Günümüzde Müslüman bir genç olmak ne anlama geliyor? Dünya üzerindeki 1.6 milyar Müslüman nüfusun gençlerinin, sadece Müslümanların geleceğini değil, aynı zamanda dünya piyasalarını etkileyecek kadar büyük bir güce sahip olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Gelin bu gençlere bir isim verelim: M Devamı…

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme Kadir Canatan Mana Yayınları Toplumsal değişme konusunda kuramsal çalışmalar ve çağdaş dönemdeki değişmeyi farklı boyutlarıyla ortaya koyan eserler çok olmakla birlikte; “Müslüman dünya”nın geçmişten günümüze geçirdiği değişimi ele alan yapıtlar ne yazık ki yok denecek kadar azdır. Çoğu çalışmanın, modernleşme ve Batılılaşma meselesine odaklanmış olması ve Devamı…

Kur’an İle Müslüman Olmak 4

Kur’an İle Müslüman Olmak 4 Atife Batur Payidar Yayınevi Kur’an ile Müslüman Olmak serinin dördüncü ve son cildidir. Sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabı, yolların en doğrusu da Hz. Muhammed’in (S.A.V.) yoludur.  Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası Devamı…

İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılar

İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılar Nuri Adıgüzel Fecr Yayınları İslam kültürü içerisinde üretilen ahlakla ilgili mirasın iki temel kaynağı bulunmaktadır. Birincisi doğrudan Kur’an, Sünnet ve bu eksende oluşan pratik ve kültür; ikincisi ise İlkçağ filozoflarından Eflatun, Aristo ve onların Helenistik dönem yorumcularının Müslümanlara ulaşan eserleridir. Müslümanlar ilk olarak Hz. Devamı…

İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi

İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi Ali Öngül Çamlıca Basım Yayın Hazret-i Ebû Bekir’den (r.a.) sonra halife seçilen Hazret-i Ömer (r.a.) devrinde de fetihler hızla devam etti. Irak ve İran cephesinde Halid b. Velid (r.a.), sonra da Müsennâ b. Hârise (r.a.) kumandasındaki İslâm ordusunun peş peşe kazandığı zaferler sonunda, İran yıkılma Devamı…

Kur’an ile Müslüman Olmak 2

Kur’an ile Müslüman Olmak 2 Atife Batur Payidar Yayınevi İnsanın asli yaratılışına ve kusursuz, dürüst tefekkür kabiliyetine hitap eder. Karşı çıkanlara, hakikatte bir mazeretinin bulunmadığı gerçeğini ve de bu gerçeği görmeleri anlamaları için hiçbir saptırıcı sebeplerinin var olmadığını bildirir. İmana ancak kibir, inat, gurur ve gaflet gibi hastalıklı durumlar mani Devamı…