Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık

Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık Fırat Mollaer Metis Yayınları Türkiye’de yaşayan insanlar olarak çok uzun süredir kimlik meseleleriyle, deyim yerindeyse, “başımız belada”: “Modern Batı” ile ilişki içinde kendimizi kim veya ne olarak öne sürmek istediğimiz sorusu düşünce ve siyasetin önemli konularından biri olageldi. Öte yandan kimlik meselesi, dünyada ve Türkiye’de Devamı…

İki Sufinin Mücadelesi

İki Sufinin Mücadelesi Oğuzhan Şahin Litera Yayınları On altıncı asrın son çeyreğinde Sofyalı Balî’nin halifelerinden Rusûhî mahlaslı sûfî şair, o dönem İstanbul’unda büyük tepkilerle karşılanan bir gazel yazar. Halvetî şeyhin bu gazeli dilden dile dolaşır. Rusûhî gazeli nedeniyle etraftan medhiye beklerken hiç ummadığı bir şekilde kendisi gibi sûfî olan Sünbüliyye’den Devamı…

Vekalet Savaşları – Suriye Krizinde Uluslararası Güç Mücadelesi

Vekalet Savaşları – Suriye Krizinde Uluslararası Güç Mücadelesi Ömer Çona Nobel Bilimsel Eserler Vekalet savaşı, siyasi/ekonomik çıkar amacıyla bölgesel ihtilaflara müdahil olan üçüncül devletlerin, çatışmaların seyrini perde arkasından piyonlar aracılığıyla belirlemesi olarak özetlenebilecek bir savaş konseptidir. Bu konseptte devletler, uluslararası hukukun etrafından dolaşarak çıkarlarını doğrudan askeri müdahaleler yerine yabancı savaşçılar, Devamı…

Halil Halid’in Mücadelesi

Halil Halid’in Mücadelesi Halil Halid Yakın Plan Yayınları İngiliz sömürge imparatorluğunun en güçlü olduğu dönemde ona karşı en şiddetli mücadeleyi veren kişilerden biridir, Halil Halid Bey. Londra’da, Mısır’da, İstanbul’da farklı dillerde yayınladığı risaleler, kitaplar ve makalelerle Türk düşmanı Avrupa devletlerine karşı azimle ve sebatla ama daha önemlisi ilmi ve tarihi Devamı…

Türkistan Milli Mücadelesi

Türkistan Milli Mücadelesi Ercan Çelebi Hiperlink Yayınları Rusların Türk ülkelerinde yayılmaya başlaması, 16. Asrın ikinci yarısından itibaren kendisini göstermiş; 1552’de Kazan ve 1556’da Astrahan Hanlıkları’nın işgal edilmesinden sonra Rus sınırları Hazar denizi kıyılarına ve Kafkaslara dayanmıştır. Ural sahasının Rusların eline geçmesi ise özellikle Sibirya ve Türkistan istikametinde Rus yayılmasına geniş Devamı…

Postnişin Mücadelesi

Postnişin Mücadelesi Hüsniye Canbay Tatar Phoenix Yayınevi Ne kadar da çok değişimden söz ederiz! Lakin ne kadar değiştiğimiz üzerine ne kadar da az söz ederiz! Her şeyin değiştiğini biliriz de payımıza düşeni ihmal ederiz. Kendi elimizle değiştirdiğimiz dünyaya isyan ederiz de elimizi yıkamayı bir türlü düşünemeyiz. Ya kendi elimizle inşa Devamı…

Deniz – Yaşamı ve Mücadelesi

Deniz – Yaşamı ve Mücadelesi Özgür Erdem İleri Yayınları Baba, Sana her zaman müteşekkirim. Çünkü Kemalist düşünceyle yetiştirdin beni. Küçüklüğümden beri evde devamlı Kurtuluş Savaşı anılarıyla büyüdüm. Ve o zamandan beri yabancılardan nefret ettim. Baba biz Türkiye’nin İkinci Kurtuluş savaşçılarıyız. Elbette ki hapislere atılacağız, kurşunlanacağız da. Tıpkı Birinci Kurtuluş Savaşında Devamı…

Orta Doğu’da Osmanlı-İngiliz Mücadelesi (1876-1918 Yılları Arası)

Orta Doğu’da Osmanlı-İngiliz Mücadelesi (1876-1918 Yılları Arası) Hasan Karaköse Nobel Akademik Yayıncılık Avrupa devletlerinin, başta Suriye olmak üzere diğer Arap bölgelerinde eğitim ve misyonerlik faaliyetleri ile yürüttükleri gizli, yıkıcı, sinsi faaliyetleri, bu devletlerin Orta Doğu’da siyasi güçlerinin artmasına yol açtı. 19.. yüzyılda Fransızların Katolikler içinde, Amerikalıların Protestanlar arasında, Rusların Ortadokslar Devamı…