Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde İletişim 1955 – 1974

Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde İletişim 1955 – 1974 Ulvi Keser Hiperlink Yayınları Acılarla dolu geçen yıllar, esaret, gözyaşı, göçler ve mezalim altında inleyen Kıbrıslı Türkler… Kıbrıs tarihinin hep göçlerle, sorunlarla, acılarla, çatışmalarla anıldığı söylenir her daim. Doğrudur, hep öyledir ve muhtemelen bundan sonra da sorunlar ve çatışmalar adası olmaya devam Devamı…

Milli Mücadele Yıllarında Gümüşhane

Milli Mücadele Yıllarında Gümüşhane Uğur Üçüncü Serander Yayınları Tarihi geçmişi oldukça eskilere dayanan Gümüşhane’nin Milli Mücadele dönemine dair ciddi bir eksikliğin olduğu ortadaydı. Milli Mücadele ve erken Cumhuriyet dönemi tarihinin İttihatçıların Trabzon’daki Faaliyetleri, İskele Kahyası Yahya ve 2 TBMM’nin tek bağımsız milletvekili Kadirbeyzade Zeki Bey gibi tartışmalı konularına dair ciddi Devamı…

Milli Mücadele’de Türk ve Yunan Esirler (1919 – 1923)

Milli Mücadele’de Türk ve Yunan Esirler (1919 – 1923) Cemalettin Taşkıran İş Bankası Kültür Yayınları Kurtuluş Savaşı’nın en hazin tanıkları karşılıklı esir düşen siviller ve askerler olmuştur. Her türlü imkânsızlığa rağmen hayatta kalma mücadelesi veren esirlerin mübadele süreci, savaş sonrası dönemin de önemli konularından biridir. Milli Mücadele sırasında Anadolu topraklarını Devamı…

100 Soruda Milli Mücadele

100 Soruda Milli Mücadele Ali Satan Timaş Yayınları Doç. Dr. Ali Satan, Cumhuriyet tarihi ile ilgili kıyıda kalmış bilgileri derliyor ve yeni bir tarih penceresi açıyor.100 Soruda Millî Mücadele adlı bu çalışmasında, Kurtuluş Savaşı’nın safahatını kronolojik olarak anlatıyor. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Millî Mücadele dönemi hakkında Devamı…

Milli Mücadele Başlarken

Milli Mücadele Başlarken Ciltli M. Tayyib Gökbilgin Kronik Kitap 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Mütarekesi, ülke çapında son derece büyük tepkiler yaratmıştı. Siyasi gerilimin her geçen gün artmasıyla birlikte bir taraftan işgal kuvvetleri önlerine çıkan her fırsatı değerlendirirken diğer taraftan da İstanbul hükümeti Devamı…

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Osman Akandere Eğitim Yayınevi – Ders Kitapları Bilindiği üzere tarih, geçmişi sorgulayarak, içinde bulunulan süreçte doğru politikaları üretmek ve gelecekle ilgili öngörülerin sağlıklı yapılmasını kolaylaştırmaktır. Bu bakımdan her toplum, içinde bulunduğu şartları, bilgisi, becerisi ve geliştirdiği tekniklerin kendisine sağladığı imkânlar ölçüsünde geçmişindeki olguları inceler Devamı…

Milli Mücadele Döneminde Devlet – Toplum İlişkisi ve Çeteciliğin Niteliği Üzerine Notlar

Milli Mücadele Döneminde Devlet – Toplum İlişkisi ve Çeteciliğin Niteliği Üzerine Notlar Ali Ulvi Özdemir Akıl Fikir Yayınları Balkanların kaybı Osmanlı İmparatorluğu’nun en gelişmiş yörelerinin de kaybıdır. Bu sadece bir toprak kaybı ya da Osmanlı İmparatorluğu’nun küçülmesi değildir. Bir anlamda Balkanların kaybı Osmanlı İmparatorluğu’nu ekonomik ve sosyal bakımdan çok daha Devamı…

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’deki Komünizmle Mücadele Dernekleri

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’deki Komünizmle Mücadele Dernekleri Mehmet Güldal Libra Yayınları İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından ortaya çıkan iki kutuplu dünya düzeninde Türkiye, batılı devletlerden yana tavır almış ve Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerini eski yoğunluğunda devam ettinnemiştir. Aynı dönemde Stalin yönetiminin Türkiye üzerine yürüttüğü tehdit içerikli politikalar, Türkiye’nin Devamı…

Göç Yolundan Devrimci Yol’a – Turhal’da Devrimci Mücadele

Göç Yolundan Devrimci Yol’a – Turhal’da Devrimci Mücadele Şükrü Yılmazer Nota Bene Yayınları “Turhal’da Devrimci Mücadele, Göç Yolundan Devrimci Yol’a” 1970’li yıllardan 1990 başlarına dek, Turhal ekseninde, yer yer Sivas’tan Karadeniz’e kadar uzanan bir coğrafyanın mücadele öyküsü. Birçok yönden özgünlük içeren bu kitap sadece bir sol tarih anlatımından ibaret değil. Devamı…