Milliyetçilik ve Kültür

Milliyetçilik ve Kültür Rudolf Rocker Kaos Yayınları 1930’lar Almanya’sının felakete götüren koşullarında yazılan kitap, milliyetçiliğin kültür içindeki izlerini kılcal damarlarına kadar sürerken bütün bir Batı dünyasının kültür ve düşünce tarihini liberter bir gözle analiz etmekte… Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Devamı…

Türk Romanında Erkeklik ve Milliyetçilik (1908-1923)

Türk Romanında Erkeklik ve Milliyetçilik (1908-1923) Murat Gür Kesit Yayınları Hayatımızın hemen her anında bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde yüzleştiğimiz “erkeklik” ve “milliyetçilik” kavramlarının/olgularının Türk romanındaki görünümleri üzerine yapılan bu çalışma, romanlardaki söylem, metafor ve kahraman kurgularının söz konusu kavramlar çevresinde çözümlenmesine ve yorumlanmasına dayanmaktadır. Kitabın bir diğer özelliği, Devamı…

Milliyetçilik Tipolojileri

Milliyetçilik Tipolojileri Hasan Acar Nobel Akademik Yayıncılık Millet ve milliyetçilik kavramları, siyaset bilimi ile toplumsal ilişkilerde, son birkaç yüzyıldır üzerinde derinlemesine tartışılan konulardan biri hâline gelmiştir. Bu kavramların neyi ifade ettiği ve ne zaman ortaya çıktığı üzerinde yürütülen tartışmalar, kavramlara olan ilginin artmasını sağlamıştır. Milliyetçilik, tarihsel ve sosyolojik olarak her Devamı…

Batı’da ve Türkiye’de Kuramsal Milliyetçilik

Batı’da ve Türkiye’de Kuramsal Milliyetçilik Ahmet Baran Dural Bilge Kültür Sanat Milliyetçilik sorununu Fransız İhtilali ve Aydınlanma bağlamında tanımlamaya meyilli hakim görüşlerin yanısıra, Çifte Devrimler Çağı öncesinde farklı milliyetçilik tanım ve kalıplarına rastlandığı, her milliyetçilik kuramının dönemsel şartlarıyla birlikte ele alındığında anlamlı olduğu ileri sürülebilir. Bu bağlamda Türklerde milliyetçiliğin kökeninin Devamı…

Milliyetçilik Çağında Ku’ran Tercümeleri

Milliyetçilik Çağında Ku’ran Tercümeleri Brett Wilson Alfa Yayınları Son iki yüzyıl boyunca İslamın temel metni ikili bir devrimden geçti. Yerküredeki Müslüman cemaatler Kur’an’ın basımını ve tercüme edilmesini kabul ederek, elyazması bir metni fiilen her dilde okunabilir bir hale dönüştürdüler. Osmanlı İmparatorluğu ve Güney Asya’daki yerel dillerde yapılan Şerh ve çevirilerin Devamı…

Marksizm, Milliyetçilik ve Demokratik Ulus

Marksizm, Milliyetçilik ve Demokratik Ulus Yener Orkunoğlu İletişim Yayınevi “Modern çağın dini olan milliyetçiliğin güçlü olması ve ona karşı ideolojik mücadelenin yavaşlığı, cesaretimizi kırmamalıdır. Milliyetçi ideolojiye karşı mücadeleye girişenler, en küçük başarılardan memnun olmalı, uzun sürecek olan bu mücadelede hem kararlı hem sabırlı olmayı öğrenmelidirler. Kötümser ve iyimser olmak için Devamı…