İslam Tasavvufunun Meseleleri

İslam Tasavvufunun Meseleleri Erol Güngör Yer-Su Yayınları Erol Güngör tasavvuf konusunu ele aldığı bu eserinde; bir sosyal bilimci olarak tasavvufun tarih, felsefe ve sosyal psikolojinin ışığında nasıl teşekkül ettiğini ortaya koymuş ve İslamiyet’teki yeri konusunda değerlendirmeler yapmıştır. Kitap Giriş’ten sonra Şark’tan Haber, Batı Rüzgarı, İslam Tasavvufunun Tarihi Gelişmesi, Manevi İktidarlar Devamı…

Felsefi Kelamın Temel Meseleleri

Felsefi Kelamın Temel Meseleleri Fahreddin er-Razi Litera Yayınları İslam düşüncesi ve özelde kelamın köşe taşlarından olan Fahreddîn er-Razî, gerek yazdığı eserler gerekse doğrudan ya da asırlara yayılan tesiri üzerinden dolaylı talebesi ve takipçisi olan isimler vasıtasıyla bir “ekol”ün kaynağı ya da kurucusudur.Onun ilmî ve kelâmî kimliğinde Eş‘arîlik büyük ölçüde belirleyici Devamı…

Akaid Meseleleri Üzerine Notlar

Akaid Meseleleri Üzerine Notlar Abdullah Samed Afaracı Nuhbe Yayınevi Selef-Halef Ayrılığında Akaid Meseleleri Üzerine Notlar “Şüphesiz ki Allah’ın varlığının, zatının ve sıfatlarının taalluk ettiği akâid meseleleri, İslam dininin en önemli konusudur. İslamî ilimlerin en şereflisi tevhid ilmi olduğu gibi, cihat mertebelerinin en üstünü de tevhidi difa etmek, onu şirk ve bidat Devamı…