Mehmet Ali Ayni’de Dini ve Felsefi Düşünce

Mehmet Ali Ayni’de Dini ve Felsefi Düşünce Kolektif Akademisyen Kitabevi Son dönem Osmanlı aydınlarından Mehmet Ali Aynî’nin din ve fel­sefe üzerine görüşlerini tespit etmeye çalıştığımız bu çalışmada önce­likle Aynî’nin hayatı ve yetişmesi üzerine bilgiler vererek onun edebî, felsefî, dinî ve mistik yönünü ortaya koymaya gayret ettik. Daha sonra Tanzimat sonrası Devamı…

Mehmet Emin Alkan – Milli Dava Adamı

Mehmet Emin Alkan – Milli Dava Adamı Latif Ruhşat Alpkan Boğaziçi Yayınları Ergun Göze; Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Mehmet Feyzi Efendi’de Sünnet ve Milli Birlik Anlayışı

Mehmet Feyzi Efendi’de Sünnet ve Milli Birlik Anlayışı Bekir Tatlı Altınordu Yayınları Cumhuriyet dönemi Türk fikir adamlarından Mehmet Feyzi Efendi’nin (ö. 1989) dinî ve milli fikirleri üzerine yapılan araştırmaların son yıllarda giderek artmaya başlamış olması sevindiricidir. Biz de onun günümüz Türk ve İslam toplumlarının problemleri üzerine ortaya koyduğu son derece sade ve akılcı Devamı…

İman Abidesi Bir Şair Mehmet Akif Ersoy

İman Abidesi Bir Şair Mehmet Akif Ersoy İbrahim Dağılma Mütercim Yayınları Hayat vardır, bir karanlık içinde belirsiz şekilde yaşanıp bitmiştir. Zamanın üzerine örttüğü unutkanlıkla bırakın anılmayı ismi bile hatırlanmaz olmuştur. Hayat vardır, karanlıklarda bir ışık misali ışımış ve insanlara yollarını bulmalarında Öncü olmuştur. Böylesi hayatları ne zaman unutturabilmiştir, ne de Devamı…

Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul Sırları

Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul Sırları Ali Bektan Bilge Karınca Yayınları Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin asıl sebeplerinin ve bir dünya başkenti olan İstanbul’un sırları elinizdeki kitapta ilk defa açıklanıyor. Bizans’ın 150 tona yakın altının hâlâ İstanbul’da olduğu rivayeti gündemdeki yerini koruyor. Bu konuda çeşitli yazılar yazıldı, programlar yapıldı. Bizans Devamı…

Papa 2. Pius’un Fatih Sultan Mehmet’e Mektubu

Papa 2. Pius’un Fatih Sultan Mehmet’e Mektubu Yusuf Yıldız Akçağ Yayınları Hristiyan dünyasının iki ana merkezinden biri olan İstanbul’un 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi, Batı’da büyük bir paniğesebep olmuştur. Türk/İslam tehlikesi algısıHristiyan Avrupa’da, bu olayla birlikte zirveye ulaşmıştır.Hristiyan dünyasının dini lideri olaraközelliklepapalık,bu tehlikeyi bertaraf etmeyi kendisi için bir Devamı…

Türk Şiirinde Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi

Türk Şiirinde Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi Nurullah Çetin Atlas Kitap Hem Fâtih, hem de İstanbul’un fethi, Türk milleti olarak bizim özgüven kaynaklarımızdan biridir. Fâtih’e ve fethe dair duygularımızı şiirle, düşünce ve kanaatlerimizi de nesirle dile getirdik. Böylece Türk edebiyatında Fatih ve fetih etrafında zengin bir birikim oluştu. Bu Devamı…