Kobi’ler İçin Sosyal Medya

Kobi’ler İçin Sosyal Medya Kolektif Akademisyen Kitabevi İçindekiler Bölüm 1: Sosyal Medya Kavramı ve Tarihsel Gelişimi Bölüm 2: Dünya’da ve Türkiye’de KOBİ Kavramı ve Gelişimi Bölüm 3: KOBİ’lerin Pazarlama Sorunları Bölüm 4: KOBİ’ler İçin Sosyal Medyada Marka Yönetimi Bölüm 5: KOBİ’ler İçin Facebook Bölüm 6: KOBİ’ler İçin İçerik Pazarlama Bölüm 7: KOBİ’ler Devamı…

Dil ve Yeni Medya

Dil ve Yeni Medya Hüseyin Çelik Doğu Kitabevi Dil yazı ile kalıcı hale gelerek akılcılığın önünü açmıştır. Teknolojinin gelişmesi sözü tekrar birinci plana alarak yazıyı önemsiz hale mi getirmektedir? Teknolojinin insanı ele geçirmesini ve bunun da ileri kapitalist toplum­da kapitalist aygıt/mekanizma yararına yapılmasını engelleyici bir şey var mıdır? Çünkü bir Devamı…

Medya Nasıl Kuşatıldı

Medya Nasıl Kuşatıldı Merdan Yanardağ Siyah Beyaz Yayınları Türkiye medya ortamı, bu ülkede yaşanan iktidar ilişkilerinin, servet kavgalarının, yapısal değişimlerin, çıkar çatışmalarının, sınıfsal ilişki ve çelişkilerin ve tarihsel kırılma noktalarının birebir yansıdığı bir alanı oluşturur. AKP’nin hükümetinin ABD ve Batı desteğiyle toplumu ve ülkeyi dönüştürme siyaseti, giderek bir darbe karakteri Devamı…

Medya ve Diğer Şeyler

Medya ve Diğer Şeyler Jean Jacques Sempe Desen Yayınları Bir gün herkes televizyona çıkacak! “Pıtırcık” serisi ile tanınan Fransız karikatürist Jean-Jacques Sempé’den, medyanın insanlar üzerinde bıraktığı tahribatı muzip bir üslupla ele alan özel bir koleksiyon kitap: Medya ve diğer şeyler Medya çağının en büyük sorunu sayılan iletişimsizliği ve buna bağlı Devamı…

Siyasal Katılım ve Sosyal Medya

Siyasal Katılım ve Sosyal Medya Mustafa İşliyen Literatürk Academia Kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmelere her geçen gün yenileri eklenmektedir. Dünyanın bir ucundan öteki ucuna aynı anda ses, yazı, görüntünün kolaylıkla aktarıldığı günümüzde iletişim farklı bir boyut daha kazanmıştır. Yaşanan dönüşüm bireyden topluma uzanan örüntülerde yeni açılımlara yol açmıştır. Yeni iletişim Devamı…

Medya ve Korku Kültürü

Medya ve Korku Kültürü Aslı Yurdigül Cinius Yayınları Korku, başlangıcından bu yana insanın hayatta kalmasının temel nedenlerinden biridir. Bu nedenle de geçmişten bugüne insanın bir parçası olarak onunla birlikte var olmuş ve gelişmiştir. Ancak günümüz modern toplumunda korku, bireysel bir sorun olmaktan çıkarak tüm toplumu sarmalayan “korku kültürü”ne dönüşmüştür. Bu Devamı…

Bir Kitle İmha Silahı Olarak Algı Yönetimi ve Medya

Bir Kitle İmha Silahı Olarak Algı Yönetimi ve Medya Harun Bodur DH Basın Yayın Algı yönetimi; ülke bütünlüğüne, devlete ve kurumlara, topluma, bireylere, değerlere, inanca, aile yapısına, kültüre, geleneksel yapıya, dil ve kavramlara, tüketim biçimine, zevk ve estetik anlayışına, nesillere, ekonomiye, kimliğe ve kişiliğe topyekun ve planlı bir saldırı olduğundan Devamı…

Medya Okuryazarlığı ve Öğretmen Eğitimi

Medya Okuryazarlığı ve Öğretmen Eğitimi Cahit Erdem Pegem A Yayıncılık Bireylerin medya ile etkileşiminin her geçen gün artması ve yeni medya araç ve platformlarının yaşamın vazgeçilmezleri arasına girmesi ile birlikte, medya okuryazarlığı istisnasız bütün bireylerin sahip olması gereken en önemli 21. yüzyıl becerileri arasında kabul edilmektedir. Bu becerilerin bireylere kazandırılmasında Devamı…

Siyasal Güdüm ve Medya

Siyasal Güdüm ve Medya Meral Çakır Berzah İmaj Yayıncılık İzmit’te tepeden mahallenin sokak arasındaki o kadın hiç aklımdan çıkmadı. Gözleri ışıldayarak eline aldığı kağıda baktı ve bulutlandı bakışları. Okuma yazma kursuna gitmiş, sertifikasını da almış, öyle söylemişti azca önce. Yanındaki iki kadın hiç okuma bilmediği için birazcık da gururlanarak. Fakat Devamı…