Kapitalist Egonomi ve İnsan Medeniyeti

Kapitalist Egonomi ve İnsan Medeniyeti İlhan Akkurt Yüzleşme Yayınları İslam Medeniyetinin Güncelleştirilmesi Egoizmin zirvesi olan kapitalizme karşı, insanı “iyi şartlarda yaşatma” temeline dayanan bir insan medeniyeti ve ekonomisinin ekonomik, sosyolojik, felsefik ve psikolojik esasları güncelleştirilmiştir. Batı insanı egoisttir ve egoist insanı sever. Bireycilik egoizmin ta kendisidir, insani olamaz. “İnsan ihtiyaçları Devamı…

Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe

Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe Gonca Ünal Chiang Kesit Yayınları “Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe” “Prof. Dr. Bülent OKAY’ın 35. Meslek Yılı Anısına” adlı bu eser, Çin dünyasına ait farklı yazıların bir araya geldiği bir kitaptır. Bu anlamda; sayın okuyucularımız bu kitabı okurken Çin tarihi, edebiyatı, felsefesi ve Devamı…

Ten Medeniyeti

Ten Medeniyeti Sertaç Timur Demir Açılım Kitap Mahremiyetin üzülüşü teşhirci toplumun zaferi değil; yitimidir; çünkü gizlenecekbir şey kalmadığında gösterilecek de bir şey kalmamış demektir. Bu şartlar altında çağdaş beden endüstrisinin önünde iki yol vardır: Ya kendisini ilga etmek ya da mahremiyeti yeniden değerlileştirip bedeni bezginlik verici pornografik teşhirin kollarından kurtarmak. Kendi bedeniyle kıyasıya savaşan Devamı…

İslam Medeniyeti

İslam Medeniyeti Ebu’la’la El-Mevdudi Hilal Yayınları Bu medeniyet bir kavme, bir vatana ve belirli bir nesle ait değildir. Bütün bir alemi kuşatmaktadır. Bu medeniyet, bütün sistemleriyle yeryüzünde hakim bir devlet gibidir. Allah bu devletin melikidir. Resul önderidir. Kur’an kanunlarıdır. İnsan Allah’a, öndere ve kanunlara itaat ile yükümlüdür. Çünkü oranın mutlak Devamı…

İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyeti Arasındaki Kırk Fark

İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyeti Arasındaki Kırk Fark Kolektif 40’lar Kulübü Yayınevi Tarih boyu İslam medeniyeti ile Batı medeniyeti birbirine yakın fakat bir o kadar da uzak olmuşlardır. Çatışma ve rekabet halinde olmalarına rağmen sürekli birlikte yaşamışlardır. Bugün dünya üzerindeki etkisini hâlâ çok kuvvetli bir şekilde gösteren bu iki medeniyet Devamı…

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Ali Öngül Çamlıca Basım Yayın Dandanakan zaferinden sonra kurulan Selçuklu Devleti, batıya yönelerek İran, Irak, Suriye ve Anadolu’ya hâkim oldu. Devletin en parlak devrinde, sınırları Orta Asya’dan Ege kıyılarına ve Kafkaslar’dan Yemen’e kadar uzanıyordu. Bu geniş coğrafyada siyasî birliğin ve ekonomik istikrarın sağlanması, eğitim-öğretim, kültür ve Devamı…