Dijital Çağda Türkiye’de Kuşaklar ve Alışveriş

Dijital Çağda Türkiye’de Kuşaklar ve Alışveriş Duygu Aydın Aslaner Akademisyen Kitabevi Günümüz kapitalist toplumlarında, mevcut sistemin işleyişini ve sürekliliğini sağlayan başat faaliyetlerden biri tüketimdir. Özellikle 1980’li yıllarda Türkiye’de uygulanan neo-liberal politikalar, küreselleşme süreci ve teknolojik gelişmelerle birlikte öne çıkan tüketim odaklı toplum anlayışı, yeni bir tüketici tipinin yaratılmasını da zorunlu Devamı…